Het meer- en hoogbegaafden team (HB-team)


In schooljaar 2023-2024 is er op het KWC een speciaal HB-team opgericht dat ondersteuning en begeleiding van meer-/hoogbegaafde leerlingen als doel heeft. Er zijn nu al leerlingen die dergelijke ondersteuning nodig hebben, omdat zij als hoogbegaafden hun werk niet goed geregeld krijgen en daardoor dreigen te doubleren of naar een ander niveau moeten. Ook komen (soms grote) mentale problemen naar voren bij deze doelgroep. Deze leerlingen worden nu gezien en er wordt met hen gekeken naar de mogelijkheden die wij hun kunnen bieden.

Vanaf schooljaar 2024-2025 doen alle brugklasleerlingen havo en vwo een test. De uitslag van deze test helpt ons bij de ondersteuning van onze leerlingen, ook de meer- en/of hoogbegaafden. We monitoren hun resultaten en hun welbevinden en proberen op die manier uitval en problemen in de toekomst te voorkomen.

Het team bestaat in 2024-2025 uit Carla Salden (HB-coördinator), Jacqueline Hendriks (ondersteuningscoördinator), Fleur Boekling (ingehuurde HB-specialist) en Heleen van der Wal (leerlingcoördinator Hv12 en vwo 123). Daarnaast zijn er meerdere docenten die deel uitmaken van dit HB-team en docenten worden specifiek geschoold in de ondersteuning bij het onderwijsproces van meer-/hoogbegaafden leerlingen.

Met dit team kunnen we leerlingen individueel helpen, maatwerk bieden en samen met hen kijken waar er extra hulp nodig is en waar er bijvoorbeeld kan worden versneld (compacten lesstof en/of vervroegd examen doen). Ook kunnen we met een groepje samenkomen (peergroep) om zaken met elkaar te bespreken die meer-/ hoogbegaafde leerlingen bezighouden en om opdrachten te maken die deze leerlingen inzicht bieden in samenwerkingsopdrachten of persoonlijke ontwikkeling.
 
Mocht jouw kind in deze doelgroep (meer-/hoogbegaafd) vallen dan kan uiteraard nu al contact met ons worden opgenomen (snc@kwc-culemborg.nl).