Voorlichting en aanmeldprocedure

Maak kennis met KWC-agora 

Als je voor KWC-agora kiest, kies je voor leren en werken vanuit je eigen motivatie: je neemt de verantwoordelijkheid voor je eigen leerproces.
Om een goed beeld te krijgen van het agora-onderwijs kan je door het jaar heen verschillende meeloop- en informatiemomenten bijwonen, bijvoorbeeld bij de Kids Masterclasses en de Beleef het KWC-middagen. Deze dagen staan vermeld in onderstaande tabel:

 Start schooljaar maandag 21 augustus 2023
 Zomaar een middag op het KWC*) woensdag 27 september 2023
 Start inschrijving Kids Master Classes woensdag 13 september 2023
 Kids Masterclasses*) Woensdag 11 en 25 oktober 2023
 Beleef het KWC *) (onder voorbehoud) dinsdag 14 & donderdag 16 november 2023
 Informatieavond KWC regulier en
 KWC-agora voor ouders groep 8-leerlingen*)
 dinsdag 28 november 2023
 Open Huis KWC regulier en KWC-agora vrijdag 26 januari 2024
 

*) Inschrijving voor deze activiteiten gaat via centrale aanmeldingsformulieren op de KWC-site bij: Groep 7/8

Aanmeldprocedure KWC-agora
Er is grote belangstelling voor het agora-concept van het KWC. Je komt in aanmerking voor plaatsing bij KWC-agora als je nu in groep 8 van het basisonderwijs zit, in klas 1 van het vmbo of in klas 1 of 2 van havo/vwo.
Om samen te kijken of deze vorm van onderwijs bij je past, hanteren wij een intakeprocedure: 
 

► Vooraanmelding
Met een digitale voorinschrijving via de website van het KWC maak je je belangstelling voor een plaats op de Agora-afdeling kenbaar en kan je aangeven voor welk schooljaar de inschrijving bedoeld is.

Klik hier om je aan te melden voor KWC-agora.

► Kennismakingsgesprekken
Eind december worden de uitnodigingen voor een kennismakingsgesprek verzonden aan leerlingen die zich hebben aangemeld voor het aankomende schooljaar. 

De kennismakingsgesprekken vinden plaats in januari /februari. Twee coaches gaan dan met jou en je ouder(s) in gesprek. Samen wordt gekeken of KWC-agora voor jou de juiste plek is om verder te leren en ontwikkelen. 
 

► Meeloopdagen 
In februari is er de mogelijkheid om, indien dit wordt afgesproken in de kennismakingsgesprekken, een dagje KWC-agora mee te maken op één van de meeloopdagen die worden georganiseerd.

► Advies
Na het kennismakingsgesprek en eventueel de meeloopdag volgt er een advies vanuit de coaches of Agora een goede vervolgstap voor jou kan zijn.

Als het advies positief is, word je geplaatst, onder het voorbehoud dat als de overdracht met de basisschool (of bij zij-instroom je vorige school) nieuwe informatie oplevert er opnieuw afgewogen en besloten moet worden.  
 
 
Belangrijke data intakeprocedure 
 

Digitale voorinschrijving: 
geen einddatum, maar bij voorkeur voor 15 december 2023 (bij aamelding voor schooljaar 2024/2025).

Kennismakingsgesprekken:
tussen 16 januari en 10 februari 2024.