Voorlichting en aanmeldprocedure

Maak kennis met KWC-agora 

Als je voor KWC-agora kiest, kies je voor leren en werken vanuit je eigen motivatie: je neemt de verantwoordelijkheid voor je eigen leerproces.
Om een goed beeld te krijgen van het agora-onderwijs kan je door het jaar heen verschillende meeloop- en informatiemomenten bijwonen, bijvoorbeeld bij de Kids Masterclasses en de open lesmiddagen. 

In onderstaande tabel staan de data voor deze bijeenkomsten vermeld.

Belangrijke data schooljaar 2022-2023

 Start schooljaar maandag 22 augustus 2022
 Start inschrijving Kids Master Classes woensdag 14 september 2022
 Kids Masterclasses Woensdag 12 en 19 oktober 2022
 Voorlichtingsavond KWC regulier en
 KWC-agora voor ouders groep 8-leerlingen
 dinsdag 8 november 2022
 Open lesmiddagen dinsdag 22 en donderdag 24 november 2022
 Open Huis KWC regulier en KWC-agora vrijdag 27 januari 2023


Aanmeldprocedure KWC-agora

Update 22 december 2022:
Vanwege het grote aantal aanmeldingen voor schooljaar 23-24 gaan we een wachtlijst hanteren.

Eerst vinden de intakegesprekken plaats met de leerlingen die zich voor
15 december hebben aangemeld.
Na deze intakeronde, die in januari en februari plaatsvindt, wordt er gekeken hoeveel plaatsen er nog over zijn en volgt er eventueel een nieuwe intakeronde in maart.

Er is grote belangstelling voor het agora-concept van het KWC. Je komt in aanmerking voor plaatsing bij KWC-agora als je nu in groep 8 van het basisonderwijs zit, in klas 1 van het vmbo of in klas 1 of 2 van havo/vwo.
Om samen te kijken of deze vorm van onderwijs bij je past, hanteren wij een intakeprocedure: 
 

► Vooraanmelding
Met een digitale voorinschrijving via de website van het KWC reserveer je een plaats in de Agora-afdeling en kan je aangeven voor welk schooljaar de inschrijving bedoeld is.

Klik hier om je aan te melden voor KWC-agora.

► Kennismakingsgesprekken
Eind december worden de uitnodigingen voor een kennismakingsgesprek verzonden aan leerlingen die zich hebben aangemeld voor het aankomend schooljaar. 

De kennismakingsgesprekken vinden plaats in januari /februari. Twee coaches gaan dan met jou en je ouders/verzorgers in gesprek. Samen wordt gekeken of KWC-agora voor jou de juiste plek is om verder te leren en ontwikkelen. 
 

► Meeloopdagen 
In februari is er de mogelijkheid om, indien dit wordt afgesproken in de kennismakingsgesprekken, een dagje KWC-agora mee te maken op één van de meeloopdagen die worden georganiseerd.

► Advies
Na het kennismakingsgesprek en de meeloopdag volgt er een advies vanuit de coaches of Agora een goede vervolgstap voor jou kan zijn.

Als het advies positief is, word je geplaatst, onder het voorbehoud dat als de overdracht met de basisschool (of bij zij-instroom je vorige school) nieuwe informatie oplevert er opnieuw afgewogen en besloten moet worden.  
 
 
Belangrijke data intakeprocedure 
 

Digitale voorinschrijving: 
geen einddatum, maar bij voorkeur voor 15 december 2022 (bij aamelding voor schooljaar 2023/2024).

Kennismakingsgesprekken:
tussen 16 januari en 10 februari 2023.