Voorlichting en aanmeldprocedure

Maak kennis met KWC-agora 

Als je voor KWC-agora kiest, kies je voor leren en werken vanuit je eigen motivatie: je neemt de verantwoordelijkheid voor je eigen leerproces.
Om een goed beeld te krijgen van het agora-onderwijs kan je door het jaar heen verschillende meeloop- en informatiemomenten bijwonen, bijvoorbeeld bij de Kids Masterclasses en de Beleef het KWC-middagen. Deze dagen staan vermeld in onderstaande tabel:

 Start schooljaar maandag 21 augustus 2023
 Zomaar een middag op het KWC*) woensdag 27 september 2023
 Start inschrijving Kids Master Classes woensdag 13 september 2023
 Kids Masterclasses*) Woensdag 11 en 25 oktober 2023
 Beleef het KWC *) (onder voorbehoud) dinsdag 14 & donderdag 16 november 2023
 Informatieavond KWC regulier en
 KWC-agora voor ouders groep 8-leerlingen*)
 dinsdag 28 november 2023
 Open Huis KWC regulier en KWC-agora vrijdag 26 januari 2024
 

*) Inschrijving voor deze activiteiten gaat via centrale aanmeldingsformulieren op de KWC-site bij: Groep 7/8

Aanmeldprocedure KWC-agora
Er is grote belangstelling voor het agora-concept van het KWC. Je komt in aanmerking voor plaatsing bij KWC-agora als je nu in groep 8 van het basisonderwijs zit. 
Zij-instroom is in sommige gevallen mogelijk als je in klas 1 van het vmbo of in klas 1 of 2 van havo/vwo zit, neem in dat geval eerst contact met ons op via agora@kwc-culemborg.nl.
Om samen te kijken of deze vorm van onderwijs bij je past, hanteren wij een intakeprocedure.
 

► Vooraanmelding
Met een digitale voorinschrijving via de website van het KWC maak je je belangstelling voor een plaats op de Agora-afdeling kenbaar en kan je aangeven voor welk schooljaar de inschrijving bedoeld is.

Klik hier om je aan te melden voor KWC-agora.

► Kennismakingsgesprekken
Er zijn twee intakerondes: één in januari/februari en één in mei/juni.
Voor de eerste ronde worden eind december de uitnodigingen voor een kennismakingsgesprek verzonden aan leerlingen die zich hebben aangemeld voor het aankomende schooljaar. Voor de tweede ronde is dat in april.

De kennismakingsgesprekken vinden plaats in januari/februari en in mei.
Twee coaches gaan dan met jou en je ouder(s) in gesprek. Samen wordt gekeken of KWC-agora voor jou de juiste plek is om verder te leren en ontwikkelen. 

► Meeloopdagen 
In februari en in juni is er de mogelijkheid om, indien dit wordt afgesproken in de kennismakingsgesprekken, een dagje KWC-agora mee te maken op één van de meeloopdagen die worden georganiseerd.

► Advies
Na het kennismakingsgesprek, eventueel de informatie van je huidige school en eventueel de meeloopdag volgt er een advies vanuit de coaches of Agora een goede vervolgstap voor jou kan zijn.

Als het advies positief is, word je geplaatst, onder het voorbehoud dat als de overdracht met de basisschool (of bij zij-instroom je vorige school) nieuwe informatie oplevert er opnieuw afgewogen en besloten moet worden.  
 
Belangrijke data intakeprocedure 
 

Digitale voorinschrijving: 
Voor de eerste ronde bij voorkeur voor 15 december 2023 (bij aamelding voor schooljaar 2024/2025).

De tweede ronde vindt plaats na de landelijke centrale aanmeldweek (25-31 maart 2024) . Uiterlijk deze week moet je je dus hebben ingeschreven.

Kennismakingsgesprekken:
Eerste ronde: tussen 16 januari en 10 februari 2024.
Tweede ronde: tussen 13 en 30 mei 2024.