Decanaat

De decanen op het KWC zijn docenten met een extra taak: ze zijn de verantwoordelijke persoon voor het studiekeuzeproces van alle leerlingen. Daarbij staan vier zaken centraal.
 
 1. Organiseren
  De decanen organiseren het studiekeuzeproces in de verschillende afdelingen van het KWC. LOB ofwel: Loopbaan Oriëntatie en Begeleiding is de wettelijke term voor al deze zaken. Zo is er een vmbo-decaan en een havo/vwo-decaan die gespecialiseerd zijn in de vervolgstudies van respectievelijk het mbo en hbo/wo. Studiekeuze-avonden waar opleidingen en beroepsdragers naar school toe komen vallen onder hun verantwoordelijkheid. Vanaf klas vmbo 2 en klas havo/vwo 3 is er een eigen programma. Ze organiseren ook voorlichtingsavonden, samenwerkingsprojecten met het mbo, hbo of wo en regelen het bezoeken van regionale voorlichtingsbijeenkomsten.
 2. Informeren
  De decanen informeren de leerlingen en mentoren over het te volgen programma op het gebied van profiel-, studie- en beroepskeuze, het gebruik van zoekmachines en diverse belangrijke websites. Ze brengen ouders op de hoogte van de verschillende programma’s tijdens jaarlijkse ouderavonden. Ook de informatie van de overheid over studeren en studiefinanciering verloopt via de decanen. 
 3. Aansturen 
  De decanen werken vanuit de tweede lijn. Zij sturen de mentoren aan die hun leerlingen begeleiden bij het studiekeuzeproces. 
 4. Voorlichten 
  Verder geven ze klassikale voorlichting over profielkeuze (in klassen havo 3 en vwo 3) of sector- en afdelingskeuze (in klassen vmbo 2 en 3). In de klassen 4 (vmbo, havo en vwo), 5 en 6 (havo en vwo) geven ze waar nodig individuele informatie over studie- en beroepskeuze in de vorm van één op één gesprekken. Ze verspreiden onder andere informatie over de verschillende open dagen van de vervolgopleidingen via websites, tijdschriften en/of posters, brengen studiekeuzespecials onder de aandacht, et cetera.
A.H. van den Berg, decaan havo/vwoM.C. Verhoef, decaan vmbo