Decanaat

De decanen op het KWC zijn docenten met een extra taak: ze geven voorlichting en informatie op het gebied van profiel-, studie- en beroepskeuze. Ze begeleiden het oriëntatie- en keuzeproces. Verder geven ze klassikale voorlichting over profielkeuze (in klas 3-havo en 3-vwo) of sectorkeuze- en afdelingskeuze (in klas 2 en 3 vmbo). In de klassen 4, 5 en 6 geven ze individuele informatie over studie- en beroepskeuze. Ze verspreiden onder andere informatie over de verschillende open dagen van de vervolgopleidingen via tijdschriften, posters en via de decanenportals van het KWC.

Havo/Vwo    www.kwc.dedecaan.net 
Vmbo          http://kwc-vmbo.dedecaan.net

Dit zijn de websites van het KWC met alle informatie op LOB-gebied. Deze heeft tevens een communicatiefunctie en is een digitale werkplaats voor de leerlingen.

Verder organiseren ze voorlichtingsavonden, samenwerkingsprojecten met het mbo, hbo of wo en regelen ze het bezoeken van regionale voorlichtingsbijeenkomsten.

Naast hun informatieve taak hebben decanen ook een controlerende taak: samen met de mentoren en de teamleiders houden ze in de gaten of de leerling voldoende open dagen van de vervolgopleidingen bezoekt. Tevens houden ze het keuzeproces in de gaten en zonodig begeleiden ze de leerling daarbij.
De schooldecanen beschikken over een uitvoerig documentatiesysteem met de meest actuele brochures van opleidingen, naslagwerken, computerprogramma’s waarmee onder andere profiel-, studie-, en beroepentests kunnen worden afgenomen.

A.H. van den Berg, decaan havo/vwoM.C. Verhoef, decaan vmbo