Maatschappelijke stage


Algemene informatie
 
Leerlingen in de derde klas havo en vwo vervullen een maatschappelijke stage. Dit is een verplichte activiteit waarbij leerlingen veel vaardigheden leren en kennismaken met een nieuwe doelgroep. Tijd en talent wordt ingezet voor een ander. Leerlingen lopen 20 uur stage bij een non-profit organisatie.

Dinsdag 26 oktober: kick-off maatschappelijke stage in de aula. 
Uiterlijk 31 januari: leerlingen hebben alle stagegegevens ingevoerd via Teams.
Periode tot 17 mei: in deze periode lopen de leerlingen stage. Een week eerder beginnen of een paar weken later afronden is geen probleem. Doel van deze stage is om kennis te maken met een (nieuwe) doelgroep binnen een non-profit organisatie en je hiervoor vrijwillig in te zetten en daarmee iets te betekenen voor een ander in je directe omgeving.  
Dinsdag 17 mei: afsluiting in de aula, tijdens het eerste lesuur voor havo, tijdens het
tweede lesuur voor vwo. 

Op dit moment wordt het beoordelingsformulier en de zorgtakenkaart ingeleverd en worden de stages in groepjes besproken aan de hand van een flyer. Het delen van je ervaring vinden we erg belangrijk. De leerlingen die hun stage met een goede inzet hebben afgerond, krijgen hiervoor een certificaat. 

Heb je nog geen stage? Kijk dan eens op www.maatschappelijkestageculemborg.nl
We wensen alle leerlingen een heel zinvolle en waardevolle stage toe!    

Succes namens de stagecoordinatoren HV van het KWC,

Mevrouw Van Erp en mevrouw Knauff