Maatschappelijke stage


Algemene informatie
 

Leerlingen in de derde klas havo en vwo vervullen een maatschappelijke stage. Dit is een verplichte activiteit waarbij leerlingen veel vaardigheden leren en kennismaken met een nieuwe doelgroep. Tijd en talent wordt ingezet voor een ander. 
 
Corona: normaal gesproken liepen leerlingen 20 uur stage bij een non-profit organisatie. We zijn ons ervan bewust dat de mogelijkheden voor het stage lopen bij een externe organisatie door corona minder zijn en daarom gaan we het als volgt invullen: 
  1. Leerlingen gaan 15 uur stagelopen bij een non-profit organisatie. Ook in coronatijd zijn er mogelijkheden bij sportclubs, scholen of goede doelen om iets voor een ander te betekenen. 
  2. Leerlingen vervullen 5 uur aan zorgtaken. Dat is vrijwilligerswerk in je eigen omgeving, in jouw buurt, voor jouw familie of buren die dat nodig hebben.
N.B. Leerlingen die de mogelijkheid hebben om toch 20 uur stage te kunnen lopen bij een non-profit organisatie, mogen dat doen
 
Voorbeelden van zorgtaken: 
Doelgroep: ouderen, eenzame mensen, door corona getroffen mensen 
 
Hulp in/rondom huis bij bijvoorbeeld opa/oma/buren 
Iemand vergezellen met een activiteit 
Kaartjes sturen/kaartjesactie opzetten 
Oppassen 
Huiswerkbegeleiding  
Eten koken/bakken + uitdelen 
Boodschappen doen + brengen 
 
Uiterlijk 3 december: leerlingen hebben alle stagegegevens ingevoerd via Teams.
 
Periode tot 17 mei: in deze periode lopen de leerlingen stage. Een week eerder beginnen of iets later afronden is natuurlijk geen probleem. Doel van deze stage is om kennis te maken met een (nieuwe) doelgroep binnen een non-profit organisatie en je hiervoor vrijwillig in te zetten en daarnaast iets te betekenen voor een ander in je directe omgeving.  
 
Dinsdag 17 mei: afsluiting in de aula, tijdens het eerste lesuur voor havo, tijdens het tweede lesuur voor vwo
Op dit moment wordt de beoordelingskaart en de zorgtakenkaart ingeleverd en worden de stages in groepjes besproken aan de hand van een flyer. De leerlingen die hun stage met een goede inzet hebben afgerond, krijgen hiervoor een certificaat. 
 
We wensen alle leerlingen een heel zinvolle en waardevolle stage toe! 
 
   
   

Succes namens de stagecoordinatoren HV van het KWC,

Mevrouw Van Erp en mevrouw Knauff