Maatschappelijke stage


Algemene informatie 
 
Leerlingen in de derde klas havo en vwo vervullen een maatschappelijke stage. Dit is een verplichte activiteit waarbij leerlingen veel vaardigheden leren en kennismaken met een nieuwe doelgroep. Tijd en talent wordt ingezet voor een ander. Leerlingen lopen 20 uur stage bij een non-profit organisatie.

Het tijdpad ziet er in het schooljaar 2022/2023 als volgt uit:

Dinsdag 18 oktober: kick-off maatschappelijke stage in de aula. 

Uiterlijk 4 december: leerlingen hebben alle stagegegevens ingevoerd via Teams.

Periode tot en met de meivakantie: in deze periode lopen de leerlingen stage. Het doel van deze stage is om kennis te maken met een (nieuwe) doelgroep binnen een non-profit organisatie en je hiervoor vrijwillig in te zetten en daarmee iets te betekenen voor een ander in je directe omgeving.  

Dinsdag 16 mei: afsluiting in de aula.
Op dit moment wordt het beoordelingsformulier en de zorgtakenkaart ingeleverd en worden de stages in groepjes besproken aan de hand van een flyer. Het delen van je ervaring is erg en belangrijk. De leerlingen die hun stage met een goede inzet hebben afgerond, krijgen hiervoor een certificaat. 
 
Ik wens alle leerlingen een heel zinvolle en waardevolle stage toe! Veel plezier en succes!
 

Martijn de Haan (stagecoördinator havo/vwo)

Heb je nog geen stageplek? Kijk dan eens op www.maatschappelijkestageculemborg.nl