Kwaliteit

De leerlingen in alle opleidingen van het KWC presteren geweldig als het gaat om eindexamenresultaten. In het vmbo zijn de slagingspercentages al jarenlang ruim boven het landelijk gemiddelde. Ook in havo en vwo presteren leerlingen op of boven het landelijk gemiddelde. Voor 2018-2019 waren de slagingspercentages als volgt:
 

Basisberoepsgerichte Leerweg           100%
Kaderberoepsgerichte Leerweg            97%
Theoretische Leerweg                         98%
Havo                                                 86%
Vwo                                                  90%

Wat is het slaagpercentage van het KWC in 2018-2019?
 

Deze percentages verschijnen binnenkort.