Kwaliteit

De leerlingen in alle opleidingen van het KWC presteren geweldig als het gaat om eindexamenresultaten. In het vmbo zijn de slagingspercentages al jarenlang ruim boven het landelijk gemiddelde. Ook in havo en vwo presteren leerlingen op of boven het landelijk gemiddelde.
Voor 2020-2021 waren de slagingspercentages als volgt:

Entree-onderwijs100%
Basisberoepsgerichte Leerweg100%
Kaderberoepsgerichte Leerweg100%
Theoretische Leerweg  100%
Havo  96%
Vwo93%
KWC-agora80%