Privacy


Op het KWC wordt zorgvuldig omgegaan met de privacy van onze leerlingen. In verband met het geven van onderwijs, het begeleiden van onze leerlingen en de vastlegging daarvan in de administratie van de school, worden er gegevens over en van leerlingen vastgelegd. Deze gegevens worden persoonsgegevens genoemd. Het vastleggen en gebruik van deze persoonsgegevens is beperkt tot informatie die strikt noodzakelijk is voor het onderwijs. De gegevens worden beveiligd opgeslagen en de toegang daartoe is beperkt. De school maakt ook gebruik van digitaal leermateriaal. De leveranciers van die leermaterialen ontvangen een beperkt aantal leerlinggegevens. De school heeft met haar leveranciers strikte afspraken gemaakt over het gebruik van persoonsgegevens, zodat misbruik wordt voorkomen. Als voor het verwerken van gegevens toestemming wordt gevraagd zoals voor het gebruik van beeldmateriaal (foto’s en video’s) dan kunt u de toestemming op elk moment intrekken of alsnog geven.  
Voor leerlingen jonger dan 16 jaar geven ouders/verzorgers toestemming, als de leerling 16 jaar of ouder is dan moet de leerling zelf toestemming geven. Als er meer kinderen uit het gezin staan ingeschreven bij het KWC, vragen wij voor elk kind afzonderlijk om toestemming te geven. Via de profielpagina in SOMtoday ELO kan de toestemming altijd worden gewijzigd. Jaarlijks of in bijzondere situaties zullen wij vragen de toestemming te controleren.

In het informatiebeveiligings- en privacybeleid (IBP-beleid), het  AVG bewaarbeleid en de privacy toelichting is beschreven hoe de school omgaat met haar leerlinggegevens en wat de rechten zijn van ouders en leerlingen. Natuurlijk kunt u voor vragen ook terecht bij de directie.
Wij controleren en actualiseren doorlopend de onderdelen van ons beleid op basis van de eisen van de AVG (zoals het verwerkersregister, protocol datalekken)