Het werken met kansklassen


Het onderwijskundig concept 
Bij onze brugklassen hoort een onderwijskundig concept waarin kansen centraal staan. De leerling krijgt altijd de kans om de lesstof per vak ook op het hogere niveau te volgen. In eerste instantie om de leerlingen uit te dagen op hun eigen niveau en daarmee de motivatie op peil te houden.  
 
Voorbeeld:
Een leerling met een advies vmbo-tl komt op het KWC in een kansklas Th. In eerste instantie volgt deze leerling alle vakken op tl-niveau. Dan kan het zijn dat deze leerling heel goed is in wiskunde en dan mag hij/zij dat vak volgen op havoniveau.

In onze kansklassen werken de docenten dus in niveaugroepen en geven daarmee gedifferentieerd les.

Er zijn leerlingen die door de eerste twee jaren heen steeds meer vakken gaan volgen op het hogere niveau. Na twee jaar kunnen deze leerlingen volledig doorstromen naar het hogere niveau.

In het atheneum en gymnasium kan een leerling niet naar een hoger niveau maar wordt hem of haar wel allerlei uitdaging geboden.

Natuurlijk kan de leerling ook blijven doorgaan op het niveau van het oorspronkelijke basisschooladvies en vakken waarin hij/zij goed is wel blijven doen op het hogere niveau om daarin uiteindelijk eindexamen te doen, internationaal erkende certificaten te halen of extra programma’s te doen, bijvoorbeeld op de universiteit of het mbo.