Kwaliteit

De leerlingen in alle opleidingen van het KWC presteren geweldig als het gaat om eindexamenresultaten. In het vmbo zijn de slagingspercentages al jarenlang ruim boven het landelijk gemiddelde. Ook in havo en vwo presteren leerlingen op of boven het landelijk gemiddelde. Resultaten waar we trots op zijn!
Voor 2022-2023 waren de slagingspercentages als volgt:

Praktijkonderwijs100%
Entree (MBO niveau 1)100%
Basisberoepsgerichte Leerweg97%
Kaderberoepsgerichte Leerweg95%
Gemengde-/Theoretische Leerweg  97%
Havo  87%
Vwo90%
KWC-agora93%