Ouderraad (OR)

Het KWC heeft een actieve ouderraad (OR). In deze OR worden allerlei onderwerpen besproken. Zoals lesuitval, kosten schoolboeken/laptop, excursiebeleid en ontwikkelingen van het onderwijs. Verder werkt de OR mee aan schoolactiviteiten zoals de verkeersveiligheidsdag of aandacht voor docenten op de Dag van de Leraar. Bovendien organiseert de OR jaarlijks zelf een informatieavond voor ouders over een actueel onderwerp m.b.t. kinderen in middelbare schoolleeftijd. (Motivatie, Omgaan met stress, Opvoeden en alcohol & drugs, enz.). 
 
De OR heeft 6 á 8 leden en het doel is dat deze bestaat uit ouders van alle afdelingen (praktijkonderwijs, vmbo-b/k/tl, havo, vwo en KWC-agora). De OR is ook in de Medezeggenschapsraad (MR) vertegenwoordigd.
 
Heeft u een vraag voor de ouderraad of wilt u lid worden? Mail dan naar 
ouderraad@kwc-culemborg.nl.

U vindt meer informatie over de Ouderraad op het Ouderportal.