Examenvak BSM H4/5


BSM: Bewegen, Sport en Maatschappij
In de bovenbouw havo (Klas 4 en 5) kunnen leerlingen kiezen voor het vak BSM. Leerlingen kunnen BSM alleen kiezen in het vrije deel van de H4/5-profielen NT NG EM. Het is dus niet mogelijk in het profiel CM H4/5. Omdat het KWC sport als beleidsspeerpunt heeft is BSM een logisch vervolg op de sportklas van klas 1 t/m 3 havo.
 
Waarom zou je het vak BSM kiezen?
Als je sport en bewegen en het organiseren van activiteiten voor anderen interessant vindt, dan heeft BSM je veel te bieden. Juist door het toepassen van praktische vaardigheden, zelfstandig en in teamverband, is het vak BSM een actieve, leerzame en leuke afwisseling op de profielvakken. De ervaring leert dat BSM een uitdagend programma is met veel diepgang, dat in ieder geval bijdraagt aan je persoonlijke ontwikkeling, doordat je onder andere leert leiding te geven, voor een groep te staan en te organiseren. Je leert ook alles over gezondheid (voeding en het bewegingsapparaat) over training en schema’s en over de plaats van sport in de maatschappij.
 
Voor welke studie is BSM relevant?
Met BSM sluit je goed aan bij vervolgopleidingen HBO, de Academie Lichamelijke Opvoeding (met diverse afstudeerrichtingen, mogelijk om gymleraar te worden), de PABO, maar ook studies als vrijetijdsmanagement of communicatie en eventmanagement, paramedische studies (zoals fysiotherapie, caesartherapie, verpleegkunde e.d.) en geüniformeerde beroepen (politie, defensie, brandweer, marechaussee).
 
Wat is er nodig om het BSM schoolexamen te kunnen halen?
Een redelijke en brede bewegingsbekwaamheid moet voldoende zijn om het examenprogramma BSM met een voldoende af te ronden. Eigenlijk is misschien wel het allerbelangrijkste je eigen motivatie. Hiermee bedoelen we je motivatie om beter te worden, samen te leren met en van anderen en niet alleen om zelf te sporten, maar juist ook voor anderen iets te regelen. BSM kent geen centraal schriftelijk examen!
 
Wat is het verschil tussen LO1 en BSM? 
De reguliere gymlessen meestal 1 uur per week (vak LO1) volgen alle leerlingen tot in de examenklas havo-5. Het vak BSM is te kiezen in het vrije deel. Het programma van toetsing en afsluiting (PTA) laat zien dat er t/m periode C in de examenklas 2 uur per week BSM op je rooster staat. Van alle lestijd is ¼ theorie in een theorielokaal. De rest van de lessen is praktijk in de gymzaal. Er is een dik theorieboek als naslagwerk en een digitaal werkboek via een BSM website. Resume:  
 • Grotere theoretische diepgang. Bij BSM bestaat het cijfer voor 30% uit theorie. We besteden ongeveer een kwart van de tijd aan theorie. Bij LO is dit zeer beperkt en worden geen aparte theorielessen gegeven. Er zijn in de toetsweken H4/H5 in totaal 4 theoretische toetsen. Je kennis wordt daarin getoetst. In de praktijklessen worden de praktijkonderdelen beoordeeld.
 • Naast praktijk- ook theorielessen. Je krijgt huiswerk om je lessen voor te bereiden. We werken met een theorieboek.
 • Grotere praktische diepgang bij de beweegopdrachten, waarbij onderscheid wordt gemaakt tussen sporten die betrekkelijk nieuw zijn en bekende sporten waarin een hoger niveau van bewegen mag worden gevraagd.
 • Groter accent op regelende rollen. Bij BSM worden dezelfde “regelrollen” zoals fluiten als scheidsrechter, observeren, coachen en organiseren gevraagd als bij LO. Alleen komen ze vaker aan bod, worden er hogere eisen aan gesteld, zijn de opdrachten complexer en wordt een groter beroep gedaan op het reflecteren zodat je er van leert voor een volgende keer. Leren lesgeven en leren organiseren zijn de meest in het oog springende opdrachten.
 • Meer studielast: bij LO1 (gemeenschappelijk deel) heb je meestal één les per week. Bij BSM krijg je twee lessen per week extra. Ten opzichte van LO is dit bijna drie keer zoveel tijd. Op Havo: LO1 = 120 uur, BSM = 320 uur.
 • Meer nadruk op het analyseren en het reflecteren, of het terugkijken op datgene waar je mee bezig bent geweest en daarover discussiëren en conclusies uit trekken. Bijvoorbeeld bij bewegen is het niet alleen observeren van spelers, maar ook het analyseren van bewegingen speelt bij bepaalde opdrachten een belangrijke rol.
 • In jaar 5 krijg je twee ontwerpopdrachten. Daarvoor is enige creativiteit nodig en daar word je bij geholpen.
 • Het BSM-vak leent zich ook prima voor het maken van een PWS (profielwerkstuk)
Weging BSM in H4/5 (onder voorbehoud)
Theorietoetsen                        30%
PO Bewegen (10x)                   35%
PO Lesgeven en organiseren     20%
PO Trainingsprogramma           10%
PO Onderzoeksopdracht             5%
 
Kostenaspect
Voor het vak BSM (jaar 4 en 5) gebruiken we de methode “Be Sports Minded” van uitgever Edu-Actief. Het is een mooi boek met bijpassend digitaal werkboek (online via website)
In jaar 4 zijn de extra vrijwillige kosten voor het vak BSM € 150,-- (o.a. bekostiging T-shirt en enkele clinics) en in jaar 5 is dat (vrijwillige kosten) € 195,--  (o.a. bekostiging van 3-daagse excursie).
 
Samengevat
Ben jij een leerling die:
 • van sporten en bewegen houdt,
 • interesse toont in een breed aanbod van sport,
 • zich wil verdiepen in de theorie en achtergronden van veel sportonderwerpen,
 • wellicht een relevante vervolgstudie na het KWC voor ogen heeft, overweeg dan om BSM als keuzevak te kiezen in je vrije deel.