Scholen op de Kaart


Het project “Scholen op de Kaart” is in het leven geroepen om scholen hun schoolprestaties op een uniforme wijze in beeld te laten brengen. Hierdoor hebben de school en de ouders inzicht in de schoolprestaties. Daarnaast kan er op een eenvoudige wijze een vergelijking worden gemaakt tussen scholen onderling.

Het KWC heeft twee schoolvensters: een voor de locatie Beethovenlaan en een voor de locatie Gershwinhof.

Klik hier voor de locatie Beethovenlaan
Klik hier voor de locatie Gershwinhof

Als u de algemene site wilt bekijken: www.scholenopdekaart.nl.