Raad van Toezicht

Stichting voor Christelijk Voortgezet Onderwijs voor Culemborg en omgeving
p/a Postbus 7
4100 AA  Culemborg

De heer ing. J.A. van Dijk MSc
Voorzitter raad van toezicht

De heer P.J.F. Janssen
Lid raad van toezicht

Mevrouw dr. R.M. Filius
Lid raad van toezicht

Mevrouw mr. E.B. Wits
Lid raad van toezicht

Mevrouw J.E.M. de Kroon MEd
Lid raad van toezicht