Raad van Toezicht

Stichting voor Christelijk Voortgezet Onderwijs voor Culemborg en omgeving
p/a Postbus 7
4100 AA  Culemborg

Mevrouw dr. R.M. Filius
Voorzitter raad van toezicht

Mevrouw dr. T.C. van Charldorp
Lid raad van toezicht

De heer ing. J.A. van Dijk MSc
Lid raad van toezicht

Mevrouw J.E.M. de Kroon MEd
Lid raad van toezicht

De heer mr. C.C. Rooseboom
Lid raad van toezicht