Raad van Toezicht

Stichting voor Christelijk Voortgezet Onderwijs voor Culemborg en omgeving
p/a Postbus 7
4100 AA  Culemborg

De heer ing. J.A. van Dijk MSc
Voorzitter

De heer ir. M.H. Borgstein
Bestuurslid

Mevrouw dr. R.M.Filius
Bestuurslid

Mevrouw mr. E.B. Wits
Bestuurslid

Mevrouw J.E.M. de Kroon MEd
Bestuurslid