Vrijwillige bijdrage ouders diverse activiteiten

Ten behoeve van de school wordt door de school een vrijwillige ouderbijdrage gevraagd. Deze bijdrage voorziet in die uitgaven waarvoor het rijk geen vergoeding geeft. Er zijn twee verschillende soorten vrijwillige ouderbijdragen, namelijk de algemene bijdrage voor service- en participatiekosten en de bijdrage voor diverse speciale activiteiten. Omdat het een vrijwillige ouderbijdrage betreft, kan het niet betalen ervan niet leiden tot uitsluiting van de activiteit.

Kanttekening: indien een substantieel deel van de ouder(s) de genoemde vrijwillige bijdrage niet betaald, zal dit ervoor zorgen dat de activiteit voor de gehele groep niet kan plaatsvinden!

Vrijwillige bijdrage ouders diverse activiteiten schooljaar 2024/2025

​Reglement schoolkosten het KWC 2024/2025