Wat is Agora?
 Ieder mens wil leren. Ieder kind dus ook. Leren begint bij nieuwsgierigheid naar alles wat er in de wereld is. Waar die nieuwsgierigheid zich op richt en hoe vervolgens wordt geleerd, verschilt van mens tot mens. Onderwijs aanbieden en vormgeven is daarom - wat ons betreft - altijd maatwerk. Bij Agora behandelen we iedereen ongelijk. 

Agora is een leerweg waarbij een leerling op eigen manier, op eigen tempo, maar vooral vanuit eigen motivatie leert. Het begint niet bij lesstof, maar bij interesse en motivatie tot leren. 

Agora zorgt ervoor dat een leerling zichzelf leert kennen, zelfstandig wordt, zich optimaal ontwikkelt en daarmee wordt voorbereid op het leven na school. Begeleiding gebeurt niet zo zeer door docenten die uitleggen en beoordelen, maar door coaches die begeleiden vanuit vertrouwen, vrijheid en vreugde. De coach helpt de leerling zijn zelfgekozen doelen te bereiken, die het kind behaalt aan de hand van challenges.  

Een challenge is een leervraag die een leerling vanuit zijn of haar intrinsieke motivatie wil onderzoeken. De coach begeleidt de leerling door in gesprek te gaan over onder andere de planning en de moeilijkheden waar de leerling eventueel tegen aan zou kunnen lopen, maar zeker ook waar de uitdagingen liggen. Nadat een challenge volbracht is, vindt er een evaluatie plaats om te reflecteren op wat er goed ging, wat er beter kon, maar vooral wat er geleerd is.
 
Samenwerking met de ouders
Ook de ouders van de leerlingen spelen een belangrijke rol in het leerproces. Zij kunnen helpen door niet alleen hun eigen kind wat bij te brengen, maar ook de andere Agora leerlingen een stapje verder te helpen. Dit kan gedaan worden door inspiratiesessies te geven, te helpen bij bepaalde excursies of challenges en nog veel meer. Een inspiratiesessie is een ingepland deel van de dag waarbij een ouder iets komt vertellen over bijvoorbeeld zijn of haar werk, waar de leerlingen dan vragen over kunnen stellen en, zoals het woord al zegt, inspiratie uit kunnen halen. Het klopt dus dat er meer inbreng van de ouders wordt gevraagd ten opzichte van het traditionele onderwijs, maar dit creëert dan ook een betere leerweg voor het kind. Agora doen we met z’n allen!

Vereniging Agora Onderwijs