Excellentiebeleid op het KWC


Wij geven kansen en dagen uit! Deze kernwaarde is de belangrijkste pijler onder het excellentiebeleid op het KWC. In alle afdelingen en op alle niveaus worden leerlingen uitgedaagd zich uit te strekken naar een net iets hoger niveau en daardoor te ontdekken waar hun talenten liggen. Vervolgens krijgen zij de mogelijkheid om hun talenten te ontwikkelen. Bijvoorbeeld in de Global Citizen School-projecten waarmee zij een portfolio op kunnen bouwen dat tot een erkend certificaat voor internationalisering kan leiden. Of in de sportklassen als blijkt dat zij over sportieve talenten beschikken. Ook het tweetalig onderwijs is een uitstekende leeromgeving om te excelleren.
 
Waarom is er excellentiebeleid op het KWC? 
  • Het doet recht aan de behoefte tot uitdaging bij alle leerlingen
  • Ontwikkelen van talent is stimulerend voor leerlingen
  • Het stimuleren van een betere studiehouding kan via excellentietrajecten
  • Het bieden van betere kansen voor toelating bij studies in mbo, hbo en wo.

Het excellentiebeleid wordt jaarlijks uitgewerkt in de Schoolplannen van het vmbo en havo/vwo. De eerste klassen en de tweejarige brugperiode dienen ervoor om leerlingen de kans te bieden om de lesstof ook op een hoger niveau te volgen. Mogelijk kan dit leiden tot de overstap naar een volledige opleiding op een hoger niveau, maar het is ook denkbaar dat leerlingen voor één vak examen doen op een hoger niveau. Hiervoor ontvangen zij uiteindelijk een certificaat bij het diploma.

Daarnaast kun je in klas 1, 2 en 3 van het vwo deelnemen aan het talentprogramma, wanneer jij of je docent vindt dat je de gewone lesstof versneld kunt doorlopen. Je wordt aangemeld door de docent van het vak waarvoor dat geldt of je vraagt dit zelf aan de desbetreffende docent, zodat deze jou kan aanmelden.
Tijdens de vrijgekomen tijd ga je aan de gang met een door jou gekozen opdracht. Je kunt bijvoorbeeld extra tijd besteden aan vakken die je moeilijk vindt, je extra verdiepen in vakken die jou interesseren of een geheel eigen opdracht formuleren. Samen kijken we dan hoe jij dit alles zelfstandig kunt regelen tijdens de lessen. Op die manier blijf jij gemotiveerd!

 

In de bovenbouw van havo en vwo is een apart Talentprogramma ingericht. Dit Talentprogramma is zeer geschikt voor hoogbegaafde leerlingen maar staat verder open voor elke leerling die meer uit zichzelf wil halen en zich extra wil inzetten. Naast het reguliere lesprogramma besteden deze leerlingen substantieel meer uren aan honoursmodules, externe masterclasses bij de Hogeschool of Universiteit, deelname aan Olympiades e.d. Ook besteden ze meer tijd aan hun profielwerkstuk, in samenwerking met een bedrijf of met de universiteit, waardoor extra diepgang verkregen wordt.

 

Een bijzonder onderdeel van het excellentieprogramma zoals het KWC dat kent, is onze samenwerking in U-Talent. Binnen U-Talent werken de Universiteit Utrecht, de Hogeschool Utrecht en meer dan 40 partnerscholen uit de regio Utrecht samen. U-Talent biedt havo- en vwo-leerlingen unieke mogelijkheden om zich te verdiepen en te verrijken.
Leerlingen komen naar de Universiteit Utrecht of de Hogeschool Utrecht voor activiteiten die aan hen actuele en mogelijk toekomstige toepassingen laten zien van de bètavakken. Daarnaast worden ook diverse alfa- en gammavakken aangeboden, waar de leerlingen ook aan kunnen meedoen. Al deze activiteiten zijn er voor havo- en vwo-leerlingen uit vrijwel alle leerjaren.
 
Lees meer op www.u-talent.nl.