Europees Sociaal Fonds (ESF) 
Het KWC doet jaarlijks een aanvraag voor subsidie uit het Europees Sociaal Fonds (ESF) voor de aansluiting op de arbeidsmarkt of vervolgonderwijs.
 
Deze aanvraag verloopt via de gemeente Tiel bij het Agentschap van Sociale Zaken en Werkgelegenheid (SZW). 
 
Dit extra geld wordt gebruikt om de leerlingen goed te kunnen voorbereiden op de arbeidsmarkt en eventuele verdere opleidingen, zoals:
 
  • de stagebegeleiding uitbreiden 
  • meerdere branchegerichte cursussen aanbieden en 
  • praktijkvakken professionaliseren