Gezonde School


KWC is gezond!
De locatie Gershwinhof van het KWC heeft het vignet Gezonde School behaald. Met het vignet Gezonde School laat het KWC zien dat de school voldoet aan de kwaliteitscriteria die zijn opgesteld door deskundigen. Het KWC is trots op dit behaalde resultaat!
 
Met de honorering van de aanvraag voor het themacertificaat “Welbevinden en sociale veiligheid” wordt duidelijk dat werken aan gezondheid op school loont. Het draagt bij aan betere schoolprestaties, minder schooluitval en een gezondere leefstijl. Zo zorgt het KWC voor actieve gezonde leerlingen, een veilige schoolomgeving, een fris klimaat en heeft de school aandacht voor de persoonlijke en sociale ontwikkeling van haar leerlingen. 
 
Bovendien heeft de school, op beide locaties, de Gouden Schoolkantine schaal en wordt op dit moment hard gewerkt aan het project Gezonde Schoolpleinen. De school heeft aandacht voor gezondheid, (sociale) veiligheid en actieve, gezonde leerlingen in het beleid verankerd.
Rector Joke Hengefeld en conrector Ellen Hartman zijn er trots op om een gezonde school te zijn. “Vanaf nu hangt op de gevel van onze school het logo Gezonde School. Zo kan iedereen zien (en vooral ervaren) dat het KWC een gezonde school is!”
 
Gezonde School is een samenwerking tussen diverse verschillende landelijke organisaties. Wilt u meer weten over (het vignet) Gezonde School? Kijk dan op www.gezondeschool.nl.
 

 
Net als in de jaren 2017 en 2018 heeft het KWC in 2019 opnieuw de Gouden Schoolkantine Schaal verdiend
Het Koningin Wilhelmina College heeft opnieuw de Gouden Schoolkantine Schaal 2019, voor zowel de Beethovenlaan als Gershwinhof, van het Voedingscentrum verdiend. Nog steeds zijn de schoolkantines op beide locaties gezond ingericht.
 
Er is hard gewerkt om de kantines gezonder te maken. Een gezonde uitstraling en een gezonder aanbod staan centraal in hun gezonde schoolkantines. Het oog van leerlingen valt meteen op de keuze in gezonde broodjes, groente en fruit. En er is altijd water beschikbaar. De leerlingen zijn blij met dit aanbod dat verleidt om gezonder te kiezen. “Het aanbod en de uitstraling zien er goed uit. Ga vooral zo door!”, aldus het Voedingscentrum.
 
De school heeft de kantines gezonder gemaakt aan de hand van de Richtlijnen Gezondere Kantines. Deze richtlijnen zijn opgesteld door het Voedingscentrum, in opdracht van het ministerie van VWS. De visie erachter: jongeren zijn de toekomst. Willen we dat zij gezonder leven, dan is het belangrijk dat zij ook op school gezond kunnen eten en drinken. Zij brengen hier immers een groot deel van hun tijd door. Ervaren dat gezond eten lekker en heel gewoon is, helpt hen een gezond eetpatroon te ontwikkelen.
 
De Gezonde Schoolkantine
De Gezonde Schoolkantine is een langlopend project van het Voedingscentrum. Het doel is een gezonder voedingsaanbod op vo- en mbo-scholen. Voor meer informatie: www.voedingscentrum.nl/gezondeschoolkantine