Afwezigheid en verzuim


Ziekmelden
Als een leerling niet op school kan komen in verband met ziekte moet één van de ouders/verzorgers ’s morgens tussen 8.00 uur en 8.30 uur de school informeren. 
Bij het maken van een ziekmelding in Somtoday moet de einddatum worden leeggemaakt. 
Wanneer er sprake is van een ziekmelding tijdens de toetsweek/examens, dient één van de ouders de leerling ook bij de coördinator/conrector ziek te melden.

Leerling wordt ziek tijdens schooluren
De leerling meldt zich bij Loket21 Beethovenlaan of de desk G1.06 Gershwinhof. Hier wordt afgesproken of er contact gewenst is vanuit de ouders om de ziekmelding te bevestigen.
Als leerlingen weer beter zijn, worden ze automatisch als aanwezig geregistreerd.

Verzuim

  • De leerling wordt door ouders vooraf digitaal of telefonisch afgemeld bij verzuim voor huisarts, tandarts, ziekenhuisbezoek, etc.
  • De leerling krijgt vrij voor religieuze verplichting, wegens gewichtige omstandigheden, rijexamen, aanvraag rijbewijs, ID, paspoort;
    Dit verlof wordt door de ouders minimaal 2 dagen vooraf gemeld via het ouderportaal of telefonisch;
  • De leerling heeft toestemming gekregen van de directie voor extra verlof voor maximaal 10 dagen. Dit verlof kan éénmalig per schooljaar worden verleend. De toestemming moet minimaal 8 weken van tevoren door de ouders digitaal worden aangevraagd via het formulier in de VO app bij Afwezigheid. 


Lees hier het verzuimreglement.

Hier maakt u de afwezigheidsmelding: 
Open de VO app van het KWC → Mijn KWC → Somtoday (gebruikersnaam is uw e-mailadres) → Afwezigheid.
Gebruik ook de app van Somtoday voor ouders, dan kunt u hier rechtstreeks naar toe en is inloggen minder vaak nodig.

Telefonisch
Ouders kunnen ook telefonisch doorgeven dat hun kind door ziekte lessen verzuimt.

Telefoonnummer: 0345 – 63 90 50

  • Kies optie 1 in het belmenu (ziekmeldingen)
    • vervolgkeuze 1 voor Beethovenlaan (vmbo tl, havo, vwo of agora) of
    • vervolgkeuze 2 voor Gershwinhof (praktijkonderwijs of vmbo basis en kader).


Schoolverzuim
Meer informatie over verzuim kunt u vinden in de schoolgids en op de website van Regio Rivierenland.