Afwezigheid en verzuim


Ziekmelden
Als een leerling niet op school kan komen in verband met ziekte moet één van de ouders/verzorgers ’s morgens tussen 8.00 uur en 8.30 uur de school bij voorkeur via het ouderportaal of telefonisch informeren. Wanneer er sprake is van een ziekmelding tijdens de toetsweek/examens, dient één van de ouders de leerling ook bij de coördinator/conrector ziek te melden.

Leerling wordt ziek tijdens schooluren
De leerling meldt zich bij Loket21 Beethovenlaan of de desk G1.06 Gershwinhof. Hier wordt afgesproken of er contact gewenst is vanuit de ouders om de ziekmelding te bevestigen.
Als leerlingen weer beter zijn, worden ze automatisch als aanwezig geregistreerd.

Verzuim
De leerling wordt door ouders/verzorgers minimaal 2 dagen vooraf via het ouderportaal of telefonisch afgemeld bij verzuim voor huisarts, tandarts, ziekenhuisbezoek, etc. (de melding wordt in SOMtoday genoteerd);

  • De leerling krijgt vrij voor religieuze verplichting, wegens gewichtige omstandigheden, rijexamen, aanvraag rijbewijs, ID, paspoort;
  • Dit verlof wordt door de ouders/verzorgers minimaal 2 dagen vooraf gemeld via het ouderportaal of telefonisch;
  • De leerling heeft toestemming gekregen van de directie voor extra verlof voor maximaal 10 dagen. Dit verlof kan éénmalig per schooljaar worden verleend.

De toestemming moet minimaal 8 weken door de ouders/verzorgers van tevoren schriftelijk worden aangevraagd bij de conrector. 

Lees hier het verzuimreglement.

Hier vindt u het formulier afwezigheidsmelding: 
Inloggen op het ouderportal (gebruikersnaam is uw e-mailadres)/Mijn KWC/Verlof en verzuim → afwezigheidsformulier invullen

Telefonisch
Ouders kunnen ook telefonisch doorgeven dat hun kind door ziekte lessen verzuimt.

Telefoonnummer: 0345 – 63 90 50
kies optie 1 in het belmenu (ziekmeldingen)

Schoolverzuim
Meer informatie over verzuim kunt u vinden in de schoolgids en op de website van Regio Rivierenland.