Afwezigheid en verzuim


Ziekmelden

 • Als een leerling niet op school kan komen in verband met ziekte moet één van de ouders/verzorgers ’s morgens tussen 8.00 uur en 8.30 uur de school informeren. 
 • Wanneer er sprake is van een ziekmelding tijdens de toetsweek/examens, dient één van de ouders de leerling ook bij de coördinator/conrector ziek te melden.
 • Als de leerling ziek wordt tijdens de schooluren meldt deze zich bij Loket Beethovenlaan C21 of desk Gershwinhof G1.06. Hier wordt afgesproken of er contact gewenst is vanuit de ouders om de ziekmelding te bevestigen.

Telefonisch melden
Telefoonnummer: 0345 – 63 90 50

 • Kies optie 1 in het belmenu (ziekmeldingen)
  • vervolgkeuze 1 voor Beethovenlaan (vmbo tl, havo, vwo of agora) of
  • vervolgkeuze 2 voor Gershwinhof (praktijkonderwijs of vmbo basis en kader).

Verzuim

 • De leerling wordt door ouders vooraf digitaal of telefonisch afgemeld bij verzuim voor huisarts, tandarts, ziekenhuisbezoek, etc. voor de betreffende lesuren;
 • De leerling krijgt één dag vrij voor religieuze verplichting, wegens gewichtige omstandigheden (bruiloft, jubileum of overlijden);
  De leerling krijgt een dagdeel vrij voor rijexamen, aanvraag rijbewijs, ID, paspoort;

  Dit type verlof wordt door de ouders minimaal 2 dagen vooraf gemeld via digitaal of telefonisch.

Ongeooloofd verzuim

 • Te laat komen wordt geregistreerd: herhaaldelijk te laat komen wordt besproken met de leerling en/of ouder(s) en kan leiden tot een officiële waarschuwing en/of schorsing en melding bij de leerplichtambtenaar.
 • Er is sprake van spijbelen als ouder(s) binnen een week niet hebben gereageerd op de navraag door de verzuimcoördinator. Een oplopend aantal spijbeluren kan leiden tot een officiële waarschuwing en/of schorsing.
 • Officiële verwijderingen uit de les: ook hier houden we een totaalstand bij en kan het leiden tot een officiële waarschuwing en/of schorsing en melding bij de leerplichtambtenaar.

Extra verlof aanvragen

In bijzondere situaties kan een leerling éénmaal per schooljaar toestemming hebben gekregen van de directie voor extra verlof van maximaal 10 schooldagen.
De aanvraag voor dit verlof dient minimaal 8 weken van tevoren te zijn ingediend via het formulier "Extra verlof aanvragen"  in de VO app bij de keuze Afwezigheid. 

Lees hier het verzuimreglement.

Zo maakt u de afwezigheidsmelding: 
Open de VO app van het KWC → Mijn KWC → Somtoday (gebruikersnaam is uw e-mailadres) → Afwezigheid. 
Bij gebruik van Somtoday ouder app is inloggen minder vaak nodig.

Schoolverzuim
Meer informatie over verzuim kunt u vinden in de schoolgids en op de website van Regio Rivierenland.