Organisatie

Het KWC leidt leerlingen op voor een vmbo-, havo-, atheneum- of gymnasiumdiploma of, binnen het praktijkonderwijs, voor een passende baan. Daarnaast is er op het KWC Agora-onderwijs. Zie voor meer informatie bij agora-onderwijs. In de Agora leerroute hebben de leerlingen helemaal zelf de regie over hun leerproces. Daarin worden zij begeleid door coaches. De coaches zijn bevoegde KWC-docenten. In samenwerking met het bestuur CPOB, www.CPOB.nl. voor primair onderwijs biedt het KWC Agora-leren aan voor kinderen vanaf 10 jaar.

De sleutelfiguur in de begeleiding van de leerlingen is de mentor of de coach. In de mentorlessen worden studievaardigheden geleerd en wordt van de klas een team gemaakt. De mentor let op de resultaten van de leerlingen en begeleidt de ontwikkeling. Daarom is de mentor altijd als eerste de contactpersoon voor de ouders. In de Agora leerroute is de coach het eerste aanspreekpunt.

Als het nodig is kunnen leerlingen extra begeleiding krijgen. Dat kan zowel binnen als buiten de school zijn. Denk aan bijlessen, dyslexiebegeleiding, begeleiding bij faalangst, sociaal weerbaar worden of rouwverwerking. Voor keuzebegeleiding en loopbaanoriëntatie zijn er speciaal getrainde docenten: de decanen en de loopbaancoaches. Meer informatie over begeleiding/zorg onder het tabblad Onderwijs.

Voor de opbouw van de school wat betreft de opleidingen verwijzen wij u naar onze schoolgids.

De leiding van de school berust bij de directie. Het bestuur bij de rector. De rector wordt gecontroleerd door een Raad van Toezicht. Binnen elk van de twee gebouwen van de school is de dagelijkse leiding in handen van de conrectoren.

Organigram