Examenstress


Training beter omgaan met examenstress


De training “Beter omgaan met examenstress” is een training van 4 bijeenkomsten van een lesuur voor de leerlingen uit basis-4, kader-4, TL-4, havo-4/5 en vwo-4/5/6.

Tijdens de training “Beter omgaan met examenstress” gaan we aan de slag met:
- Leren ontspannen, zowel thuis als voor/tijdens toetsen.
- Leren om je gedachten te sturen, je leert om positiever tegen alles aan te kijken.
- Leren plannen

De training is bedoeld voor leerlingen die erg tegen de aankomende toetsen en examens op zien. De examenstresstraining vindt plaats in een lokaal op het KWC. De data worden via
e-mail bekend gemaakt. Voor meer informatie, stuur een mail naar mevrouw
J. Hendriks (zorgcoördinator havo/vwo/KWC-agora): hbj@kwc-culemborg.nl of naar mevrouw K. van der Hulst (zorgcoördinator vmbo/praktijkonderwijs):
htk@kwc-culemborg.nl.
De training kost € 25,-- per persoon.