Begeleiding & Ondersteuning


Een school is een plaats waar leerlingen op allerlei manieren worden begeleid in hun ontwikkeling.

Mentor

De begeleiding van de leerlingen is in de eerste plaats een zaak van alle docenten.
Elke leerling krijgt echter één docent toegewezen die in het bijzonder over zijn of haar studievoortgang en welbevinden waakt. Behalve een individuele stimulerende, adviserende en controlerende functie heeft deze mentor ook extra aandacht voor het functioneren van de groep of klas waarin deze leerling zich bevindt. In het algemeen is het deze docent, die in eerste instantie het contact met de ouders onderhoudt. Het initiatief tot een gesprek kan uiteraard ook van de ouder uitgaan.

Het mentoraat is in de verschillende afdelingen anders ingericht (wel of geen huisbezoek, bijvoorbeeld). De mentoraatswerkzaamheden in het Praktijkonderwijs zien er anders uit dan in bijvoorbeeld de havo-afdeling.

Conrector

De conrector geeft leiding aan zijn afdeling: in de eerste plaats is hij of zij de ondersteuner van het werk van de (vak)-docenten en mentoren. Daarnaast heeft de conrector een centrale taak bij het tegengaan van lesverzuim en het aandacht geven aan leerlingen die opvallend gedrag vertonen. Verder is een conrector verantwoordelijk voor het onderwijs van zijn/haar afdeling.

Zorgcoördinator

Als een leerling extra begeleiding nodig heeft om succesvol te zijn op school, zijn er bij dat begeleidingproces, zowel intern als extern, vaak meerdere functionarissen betrokken. Om adequaat en snel te kunnen handelen heeft onze school mevrouw K. van der Hulst (vmbo/praktijkonderwijs) en mevrouw J. Hendriks (havo/vwo/KWC-agora) als zorgcoördinatoren aangesteld.

Kijk voor een compleet overzicht op de  zorgkaart 2023/2024