Examen informatie

Spreiden centraal schriftelijke examens 2021 alle afdelingen

Overzicht laatste schoolweken

Overzicht laatste schoolweken - H5
Overzicht laatste schoolweken - V6

Regeling toegestane hulpmidelen

Regeling toegestane hulpmiddelen CE 2021 havo/vwo
Regeling toegestanbe hulpmiddelen CE 2021 vmbo-tl

Informatieavond examens H5 V6

PPT online informatieavond CSE H5 d.d. 23 maart 2021
PPT online informatieavond CSE V6 d.d. 23 maart 2021  

Tijdvakken

Centraal examen, 1e tijdvak: maandag 17 mei t/m dinsdag 1 juni
Centraal examen, 2e tijdvak: maandag 14 juni t/m vrijdag 25 juni
Centraal examen, 3e tijdvak: dinsdag 6 juli t/m vrijdag 9 juli

Uitslag examens, 1e tijdvak: donderdag 10 juni
Uitslag examens, 2e tijdvak: vrijdag 2 juli
Uitslag examens, 3e tijdvak: donderdag 15 juli

Rooster examens

 Rooster 1e tijdvak
Rooster 2e tijdvak
Rooster 3e tijdvak

Handige websites

www.mijneindexamen.nl
www.havovwo.nl
www.lerenvoorhetexamen.nl
examenkompas.citolab.nl