Examen informatie


Diploma-uitreikingen
KWC-agora Donderdag 8 juli
BK-4 maandag 12 juli
Vwo-6 maandag 12 juli*)
TL-4 dinsdag 13 juli
Havo-5 woensdag 14 juli


*)voor V6-leerlingen die in het 3e tijdvak nog een examen maken en nog niet geslaagd zijn is de diploma-uitreiking op donderdag 15 juli.

Spreiden centraal schriftelijke examens 2021 alle afdelingen

Regeling toegestane hulpmidelen

Regeling toegestane hulpmiddelen CE 2021 havo/vwo
Regeling toegestanbe hulpmiddelen CE 2021 vmbo-tl

Tijdvakken

Centraal examen, 1e tijdvak: maandag 17 mei t/m dinsdag 1 juni
Centraal examen, 2e tijdvak: maandag 14 juni t/m vrijdag 25 juni
Centraal examen, 3e tijdvak: dinsdag 6 juli t/m vrijdag 9 juli

Uitslag examens, 1e tijdvak: donderdag 10 juni (vmbo-TL/havo/vwo)
Uitslag examens, 1e tijdvak: woensdag 16 juni (vmbo-BK)
Uitslag examens, 2e tijdvak: vrijdag 2 juli
Uitslag examens, 3e tijdvak: donderdag 15 juli

Rooster examens

 Rooster 1e tijdvak
Rooster 2e tijdvak
Rooster 3e tijdvak

Handige websites

www.mijneindexamen.nl
www.havovwo.nl
www.lerenvoorhetexamen.nl
examenkompas.citolab.nl