Visitatie European Parliament Ambassador School Programma

Een boeiende en inspirerende ontmoeting waarbij eenieder zijn of haar rol even voor het voetlicht kon brengen. Men is en blijft zeer geïnteresseerd in nieuwe ontwikkelingen maar ook in de onderlinge afstemming van alle programma’s, daar ligt voor Tjalling een ware uitdaging: het zoeken naar samenhang van alle projecten biinnen het KWC. 
Na deze sessie hebben we een deel van een les bezocht die onder meer ging over terrorismebestrijding binnen de EU; geen gemakkelijke kost voor leerlingen VMBO B/K maar op deze school schuwt men geen enkele uitdaging en is de ‘opstroom’ binnen de niveaus zeker voorbeeldig; er wordt hard gewerkt en leerlingen worden ook uitgedaagd!
Ook nog gesproken met de enthousiaste conrector VWO Carla Salden; die ook ziet dat het nu gaat om inkadering en samenhang van alles wat de school op Europees en International gebied onderneemt, initieert en voorlegt.
Met Liesbeth van Stratum en Sanne Hakkesteegt afgesproken dat ook de locatie van het VMBO in aanmerking zou moeten komen voor het predikaat European parliament Ambassador school. Dit verdient die locatie op basis van betrokkenheid, implementatie en enthousiasme. Daartoe volgt in 2020 een finale visitatie die we in goed overleg zullen inplannen. Zij zullen ook aanwezig zijn bij de jaarlijkse verdiepingsdag van 29 november 2019 in Den Haag.

Er is sprake van goed management, van oprecht enthousiasme en van bevlogenheid om burgerschap voortdurend te verbeteren; het draagvlak in de school is erg groot en voor Tjalling ligt er een mooie uitdaging. Het gaat hier echt om wereldburgerschap!

In één woord: geweldig!