KWC voor ouders

Ouders kunnen meedenken en meedoen op het KWC. Er zijn klankbordgroepen over verschillende onderwerpen, bijvoorbeeld tweetalig onderwijs. Via de medezeggenschapsraad (MR) kun je als ouder je stem laten horen en bij het reilen en zeilen op school betrokken zijn. Het gaat dan vooral over de participatie in het kader van de WMO: De wet medezeggenschap in het voortgezet onderwijs. 

Ook is er een ouderraad (OR). Die bespreekt veel uiteenlopende schoolzaken, gezien vanuit kind- en ouderbelang. De OR is ook in de Medezeggenschapsraad vertegenwoordigd.