Agora onderwijs:
leren op maat op het KWC
 Waar gaat Agora-leren vanuit?
 • Dat leren het beste in vrijheid plaatsvindt.
 • Dat je moet vertrouwen op de nieuwsgierigheid en natuurlijke leerdrang van kinderen.
 • Dat kinderen inspireren belangrijker is dan kennis aan te bieden.
 • Dat de docent leerlingen moet begeleiden door ze de vaardigheden aan te leren die nodig zijn voor een leven lang leren.
 • Dat ouders een essentiële rol spelen in de ontwikkeling van kinderen, ook op het gebied van onderwijs.
 • Dat je partners uit de samenleving nodig hebt om als expert in te zetten in het onderwijs.
 • Dat kinderen meertalig benaderd moeten worden op een communicatieve manier.
 • Dat het ultieme doel van ons onderwijs moet zijn dat onze leerlingen noch roekeloos noch bevreesd de onzekerheden van de toekomst kunnen omarmen.

De leerwijze

Leerlingen stellen hun eigen leervragen, daarbij worden ze begeleid door de coach. De coach helpt de leerling de leervraag om te zetten in een ‘challenge’. Vervolgens leert de leerling de challenges op een structurele manier te benaderen. Hierdoor wordt de leervraag omgezet in een leerproces. De coach ondersteunt dit proces en kijkt met de leerling mee en verdiept en verbetert wanneer het kan of wanneer het nodig is. De coach leert als het ware met de leerling mee. De coach koppelt een leerling, wanneer dat zinvol is voor het leerproces, ook aan een expertcoach of aan contacten buiten de school (als de leerling al niet zelf die stap heeft gezet).
 

 
De zes fasen van de Challenges:
 1. Uitdaging: wat ga ik onderzoeken, of wat ga ik maken of doen? En waarom wil ik dat zo graag?
 2. Hulpvragen: welke hulpvragen horen bij datgene wat ik wil doen, maken of onderzoeken?
 3. Ontwerpen: waar haal ik de kennis vandaan van datgene wat ik wil maken, doen of onderzoeken? Welke bronnen ga ik gebruiken? Wat moet ik organiseren en plannen? Hoe pak ik het aan? Welk plan heb ik?
 4. Uitvoeren: aan de slag. Mijn leren gaat beginnen. Ik ga uitvoeren wat ik bij stap 3 (ontwerpen) heb bedacht.
 5. Voetafdruk: tijdens mijn uitvoeren heb ik een hele leerroute afgelegd. Dat ging stapje voor stapje. Al die stapjes samen vormen mijn hele voetafdruk. Wat is het resultaat van deze uitdaging?
 6. Terugkijken: de belangrijkste stap is het terugkijken, ook wel reflecteren genoemd. Wat ging goed en wat ging fout? Wat zou ik anders doen de volgende keer? Wat zegt mijn coach? Ben ik tevreden?

Zo wordt ieder leerproces vormgegeven. De procesvoortgang wordt gevolgd door middel van een digitaal systeem.

Wil je meer weten over Agora?

Scan de QR-codes in deze folder om meer te weten te komen over Agora.

Informatieavonden schooljaar 2019-2020

Denk je ‘he, dat klinkt leuk’, kom dan naar één van onze informatieavonden:

 • Agora informatieavond op dinsdag 26 november 2019. Klik hier om je in te schrijven!
 • Agora informatieavond op dinsdag 4 februari 2020
 • Agora informatieavond tijdens het Open Huis op vrijdag 17 januari 2020
Aanmelden doe je hier

Lees hier de aanmeldprocedure.