Examen informatie


Grafische rekenmachine wiskunbde H5 & V6 

Examenstand Casio fx-CG50
Examenstand T184 Plus CE-T
Grafische rekenmachine op examen 2022
Toegestane versie grafische rekenmachine 2022

Informatieavond examens   

PPT informatieavond centraal schriftelijk examen H5 (dinsdag 15 maart)
PPT informatieavond centraal schriftelijk examen V6 (dinsdag 15 maart) 

 

Tijdvakken

Centraal examen, 1e tijdvak: donderdag 12 mei t/m maandag 30 mei
Centraal examen, 2e tijdvak: maandag 13 juni t/m vrijdag 24 juni
Centraal examen, 3e tijdvak: dinsdag 5 juli t/m vrijdag 8 juli

Uitslag examens, 1e tijdvak: donderdag 9 juni (vmbo-tl/havo/vwo)
Uitslag examens, 1e tijdvak: woensdag 15 juni (vmbo-bk)
Uitslag examens, 2e tijdvak: vrijdag 1 juli
Uitslag examens, 3e tijdvak: donderdag 14 juli

Rooster examens

 Examenrooster 1e en 2e tijdvak 2022  (vmbo-tl/havo/vwo) 

Spreiden centraal schriftelijke examens 2022
Kandidaten met een ondersteuningsbehoefte, brochure centrale examens VO 2022
Computer als schrijfgerei bij centrale examens 2022 
Regeling toegestane hulpmiddelen centrale examens vmbo 2022 
Regeling toegestane hulpmiddelen centrale examens havo/vwo 2022 
Regeling eveneens toegestane hulpmiddelen voor leerlingen met een beperking centrale examens 2022

Diploma-uitreikingen
BK-4 maandag 4 juli
TL-4 + KWC-agora dinsdag 5 juli
Havo-5 woensdag 6 juli
Vwo-6 donderdag 7 juli

N.B.: voor alle examenkandidaten, die gebruik maken van het derde tijdvak, is de diploma-uitreiking op donderdag 14 juli.

Handige websites

www.mijneindexamen.nl
www.mijneindexamen.nl/splash/
www.examenblad.nl/item/havo/2022/havo
www.examenblad.nl/item/vwo/2022/vwo
www.cito.nl/onderwijs/voortgezet-onderwijs/centrale-examens-voortgezet-onderwijs
www.havovwo.nl
www.lerenvoorhetexamen.nl
examenkompas.citolab.nl