Agora onderwijs groep 6, 7 en 8
 

Stichting Christelijk Primair Onderwijs Betuwe- en Bommelerwaard (CPOB) is in het schooljaar 2019-2020 een Agora voorziening voor groep 7 en 8 van het basisonderwijs gestart op het Koningin Wilhelmina College. Op het KWC is een aantal jaren geleden een Agora VO afdeling gestart. CPOB en KWC werken nauw samen om Agora onderwijs verder te ontwikkelen en op de kaart te zetten.

Agora onderwijs gaat niet uit van bestaande kaders maar vanuit anders denken. Onderwijs dat dus niet persé plaats vindt in een lokaal, met lesmethodes, toetsen, cijfers en een leraar voor de klas. Het gaat om zeer persoonlijk leren, het zoeken naar maatwerk voor ieder kind. Kinderen van diverse niveaus en leeftijden leren met en van elkaar en met hoofd, hart en handen onder leiding van een vaste coach. Vaardigheden zijn hierbij minstens zo belangrijk als kennis. Op Agora vinden ontmoetingen, verbazing en inspiratie plaats. Het ultieme doel van het onderwijs is dat kinderen onbevreesd en vol vertrouwen de onzekerheden van de toekomst tegemoet kunnen gaan.  

Er wordt vertrouwd op de nieuwsgierigheid en natuurlijke wil van kinderen om te leren. Dit mogen ze in vrijheid doen. De coach begeleidt kinderen door hen vaardigheden aan te bieden die nodig zijn voor een leven lang leren. Het kind gaat op zoek naar zijn talenten en ambities. Dit doen ze o.a. door challenges aan te gaan in de 5 verschillende Agora werelden: kunstzinnig, wetenschappelijk, spiritueel, maatschappelijk en de sociaal/ethische wereld.  

Ouderparticipatie staat hoog in het vaandel bij Agora.  

Agora CPOB is voor kinderen van groep 6, 7 en 8 uit de regio.

www.cpob-agora.nl

Voor meer informatie kunt u mailen naar agora@cpob.nl