Agora op het KWC

“It takes a whole village to raise a child”
-Afrikaanse wijsheid

Agora. Een prachtig onderwijsconcept waarbij leerlingen, coaches en ouders een lerende community vormen. Bij KWC-agora (vmbo, havo, vwo) kan de leerling vanaf dag één tot aan het examen aan de slag met zijn of haar interesses en op zoek naar zijn of haar talenten en ambities. Alles wat op de wereld het onderzoeken, ontwikkelen of maken waard is, mag als vertrekpunt gebruikt worden om onder leiding van een coach mee aan de slag te gaan.

Coachgroepen
Op KWC-agora willen we de leerlingen niet in hokjes plaatsen en beperken in wat ze kunnen bereiken. Het is daarom ook zo dat op KWC-agora alle niveaus en leeftijden door elkaar zitten. Alle leerlingen, ongeacht welk niveau of in welk leerjaar ze zitten, kunnen in het begin van elk schooljaar een voorkeur aangeven voor een van de 14 coaches/coachgroepen. 

Challenge budget
De leerlingen werken onder begeleiding van hun coaches aan doelen die ze voor zichzelf stellen en die voortkomen uit autonome motivatie. Elke leerling krijgt een challenge budget om te  gebruiken voor materialen, excursies of andere kosten die challenges met zich mee kunnen brengen. 

Eindexamen
Door het ontdekken van de eigen interesses en kwaliteiten krijgen leerlingen steeds meer zicht op wie ze zijn, wat ze kunnen en wat ze willen gaan doen. Bijna altijd is het behalen van een diploma daar onderdeel van. Daarom richten de leerlingen zich in de laatste leerjaren op het behalen van hun examen. Ze kiezen de vakken waarin ze examen gaan doen en worden door vak-coaches begeleid in hun weg naar het examen. En met succes!


 

Bekijk hier de KWC-agora folder.