Scholen op de Kaart

Het project “Scholen op de Kaart” is in het leven geroepen om scholen hun schoolprestaties op een uniforme wijze in beeld te laten brengen. Hierdoor hebben de school en de ouders inzicht in de schoolprestaties. Daarnaast kan er op een eenvoudige wijze een vergelijking worden gemaakt tussen scholen onderling.


Het KWC heeft twee schoolvensters: een voor de locatie Beethovenlaan en een voor de locatie Gershwinhof.

Klik voor de locatie Beethovenlaan hier;

Klik voor de locatie Gershwinhof hier.


Als u de algemene site wilt bekijken: www.scholenopdekaart.nl