Reflectie van de rector op het Inspectierapport


De inspectie heeft het KWC bezocht in het voorjaar van 2015. De hele gemeente Culemborg doet mee aan een zogenaamde regiopilot van de inspectie. Dit houdt in dat alle scholen voor primair en voortgezet onderwijs in een paar maanden worden bezocht, waarna de oordelen tegelijkertijd worden gepubliceerd. De inspectie wil daarmee ervaring opdoen.

De oordelen over het KWC zijn op alle deelgebieden voldoende of goed en daar zijn we als school natuurlijk heel blij mee. In de onderstaande samenvatting aan het begin van het rapport herkennen wij ons goed:

“Algemeen beeld van het Koningin Wilhelmina College            

Het Koningin Wilhelmina College profileert zich in de regio met een breed aanbod als een christelijke school die kansen biedt. Onderlinge betrokkenheid, verantwoordelijkheid en zorgzaamheid voor anderen zijn kernwaarden voor de inrichting van het onderwijs. De school is zeer gericht op leerlingen en het geven van persoonlijke aandacht. Docenten zijn gemotiveerd en betrokken en altijd bereid leerlingen extra begeleiding te bieden als dat nodig is. Dit is merkbaar aan de sfeer in de school die door alle betrokkenen, inspecteurs incluis, als prettig wordt ervaren. 

De school zet  in op het creëren van kansen, met name in de vmbo-afdeling en in iets mindere mate ook in de havo-afdeling. De school realiseert over het geheel genomen voldoende resultaten. De lessen zijn voldoende, maar in de lessen zou meer aandacht mogen zijn voor doelgerichtheid en aandacht voor feedback en reflectie op leerprocessen.
We constateren dat er in het Koningin Wilhelmina College sprake is van een goede verbetercultuur en dat er groot draagvlak is voor het aanbrengen van concrete verbeteringen in leskwaliteit.”

Het rapport geeft goede aanknopingspunten voor zaken die beter kunnen. Het Schoolplan, dat ieder schooljaar gemaakt wordt, wordt geëvalueerd en per schooljaar worden de volgende stappen in de verbeterprocessen uitgewerkt.
Op het KWC vinden we het van heel groot belang dat we leerlingen kansen kunnen blijven geven. Dat doen we in de tweejarige brugperiode in onze kansklassen, maar bijvoorbeeld ook door leerlingen die dat kunnen, voor een vak op een hoger niveau examen te laten doen. Dit heeft wel invloed op examen- en doorstroomresultaten. Dat deze voldoende zijn of zelfs goed, zoals in de kaderberoepsgerichte leerweg en op het vwo, zegt iets over de mate waarin het KWC verantwoord omgaat met het geven van kansen. Het bovenbouwrendement van het vwo behoort zelfs tot de beste van Nederland, volgens de inspectie.

Met name het eindexamen doen op een hoger niveau heeft invloed op de gemiddelde resultaten. Neem als voorbeeld een kader leerling die Engels op de theoretische leerweg (tl) afsluit. Het gemiddelde cijfer op tl-niveau kan daardoor iets lager zijn, terwijl de leerling desondanks een geweldige prestatie levert. Ook zal het gemiddelde cijfer op kaderniveau iets lager kunnen zijn, omdat in deze afdeling de toppers voor het vak Engels gemist worden. Dit schooljaar hebben vijf leerlingen deze excellente prestatie geleverd in de kaderberoepsgerichte leerweg. Een havo leerling heeft Engels op vwo-niveau gedaan.

Op het KWC zullen we deze kansen altijd blijven bieden, omdat we de leerling belangrijker vinden dan de gemiddelde cijfers!

Joke Hengefeld
Rector KWC

 

Klik hier voor het definitief inspectierapport

 

 

VNW/11 juni 2015