Maatschappelijke stage
 

Algemene informatie
 

  
Maatschappelijke stage havo 3 en vwo 3

Dinsdag 30 oktober: Kick off tijdens het eerste (H)/tweede (V)lesuur in de aula. 
 
Dinsdag 21 mei: Afsluiting tijdens het eerste (V)/tweede (H) lesuur in de aula met poster. 
Op dit moment lever je je beoordelingskaart in, ondertekend door je stagebegeleider van je stageplek en licht je je stage toe aan de hand van de door jou gemaakte poster. Dit doen we in kleine groepen. 

Leerlingen in de derde klas gaan een zogenaamde lintstage van 20 uur lopen. Dit betekent dat de leerling zelf een plek gaat zoeken bij een non-profit organisatie, waar hij/zij tot 20 mei een uur in de week of in de (kerst- of voorjaars)vakantie een paar dagen vrijwilligerswerk gaat doen. Deze stage vindt plaats buiten schooltijd.

Toelichting:

  • Het NOTEREN van de stage moet gebeuren via DIT BOEKJE uiterlijk eind 30 november. Direct aan de slag dus bij de startdag. 
  • Vragen worden in eerste instantie gesteld aan de mentor, zij zijn bekend met de afspraken.
  • De verantwoordelijke van de stageplek vult een beoordelingsformulier in, dit is jouw stagebegeleider. Dit is belangrijke feedback voor leerlingen die ze hopelijk goed doornemen om zo een volgende keer goed van start te gaan bij een (beroeps- of maatschappelijke) stage.
  • De leerlingen die hun stage met een goede inzet hebben afgerond, krijgen hiervoor een certificaat.

Als de stages geregeld zijn, gaan jullie een waardevolle tijd tegemoet! De non-profit organisaties zijn heel blij met vrijwilligers. Zo kunnen we met elkaar iets betekenen voor een ander. 

We wensen je een heel zinvolle en waardevolle stage toe, veel succes!

December 2018: Heb je nog geen stageplek gevonden?
Dan graag contact opnemen met je stagecoördinator van school of je mentor.


     

   

 


De stagecoördinatoren van het KWC,
Mevrouw Knauff en mevrouw Van den Oetelaar


  
@stageKWC  @masKWC

 

 

VNW/december 2018