Project XL2M op KWC
 

                                                     

 

 

Net als vorig schooljaar is het dit schooljaar voor leerlingen van het KWC Culemborg weer mogelijk om deel te nemen aan Project XL2M. Dit naschoolse project heeft als doel zelfredzaamheid in gewichtsbeheersing bij de leerlingen te bewerkstelligen.

Een korte introductie:
Overgewicht is één van de grotere gezondheidsrisico’s in regio Rivierenland. Overgewicht en obesitas zijn gerelateerd aan verschillende gezondheidsproblemen zoals hart- en vaatziekte en diabetes type 2 (suikerziekte). Het KWC Culemborg vindt het welzijn van haar leerlingen belangrijk en is bewust op zoek naar manieren om bij te dragen aan de gezondheid. Mede hierom is besloten om Project XL2M dit schooljaar weer aan te bieden.

Project XL2M werkt via drie peilers voor een gezonde leefstijl: bewegen, voeding en psychosociaal welzijn. Leerlingen met een te hoog BMI (Body Mass Index) komen in aanmerking voor deelname aan dit project. Over een periode van 12 weken leren de deelnemers door middel van sport- en voedingslessen over energie-inname, energieverbruik en de balans hiertussen. De oefentherapeut, diëtist en voedingspsycholoog werken samen met de deelnemers om een zo goed mogelijk resultaat te behalen. Naast de leerlingen zullen ook de ouders worden betrokken bij dit project en informatie krijgen over het aannemen van een gezonde leefstijl.

Voor aanvullende informatie kunt u terecht op onze website: www.xl2m.nl

Harry de Groot
Oefentherapeut Cesear
Kinderoefentherapeut
Projectleider ‘XL2M’

Wouter Baas
docent bewegingsonderwijs

 

VNW/30 oktober 2017