Project XL2M op KWC
 

                                                     

 

Tussenmeting Project XL2M

Voor de meivakantie is de projectfase van Project XL2M afgerond. Een groep van negen deelnemers heeft lessen gevolgd waarin ze handvatten kregen om een gezonde leefstijl aan te nemen.
De verandering in leefstijl wordt meetbaar gemaakt door het meten van BMI en buikomvang.
Na de startmeting hebben de leerlingen wekelijks twee sportlessen gevolgd waarbij geleerd werd over manieren van trainen en het voorkomen van blessures. Hierbij hebben ze fanatiek gesport en door middel van gastlessen kennis gemaakt met diverse sporten die in Culemborg aangeboden worden. Daarnaast was er een wekelijkse voedingsles waar de deelnemers onder andere leerden wat belangrijke en gezonde voeding is en hoe je de verpakking van voedingsmiddelen moet lezen. Ook werden tijdens deze lessen zelfbeeld, gedrag en motivatie behandeld. 
Na de tweede tussenmeting zijn de meeste tussenresultaten gunstig. De deelnemers hebben een gemiddelde afname op de BMI van 0,6 punten. De buikomvang is gemiddeld verminderd met 1,59 cm. Dit duidt erop dat de aanpak in de afgelopen 12 weken daadwerkelijk zijn vruchten heeft afgeworpen.

In de aankomende periode hebben ze de mogelijkheid om aan te tonen dat ze zelfredzaam zijn in hun gewichtsbeheersing. Doel is om aan het eind van deze periode van 12 weken zelfstandig een stabilisatie van het BMI te hebben gerealiseerd.

Wij wensen alle deelnemers aan Project XL2M veel succes de aankomede periode met het behalen van hun doelen!

Team Project XL2M

www.xl2m.nl

 

VNW/16 mei 2017

Start Project XL2M

Deze week is Project XL2M weer van start gegaan op het KWC. Tijdens dit gezondheidsproject leren negen leerlingen met een te hoog BMI hoe ze hun eigen lichaamsgewicht onder controle kunnen houden.

Door inzicht te geven in inname en verbruik van energie wil Project XL2M de leerlingen helpen bewust te worden van het eigen eet- en beweeggedrag. Door het geven van praktische voedingslessen en sportlessen zullen de leerlingen de mogelijkheid hebben om kennis op te doen om hun eigen leefstijl waar mogelijk te verbeteren.
In voorgaande jaren behaalde resultaten laten zien dat dit een effectieve manier is om overgewichtsproblematiek aan te pakken.
Na zes weken zullen de eerste tussenmetingen plaatsvinden en zal bekeken worden of de aanpassingen in leefstijl in gang gezet zijn en het gewenste effect bereikt wordt.

Wij wensen alle deelnemers veel plezier en succes met het behalen van een goed resultaat!

Team XL2M

www.xl2m.nl


Net als vorig schooljaar is het dit schooljaar voor leerlingen van het KWC Culemborg weer mogelijk om deel te nemen aan Project XL2M. Dit naschoolse project heeft als doel zelfredzaamheid in gewichtsbeheersing bij de leerlingen te bewerkstelligen.

Een korte introductie:
Overgewicht is één van de grotere gezondheidsrisico’s in regio Rivierenland. Overgewicht en obesitas zijn gerelateerd aan verschillende gezondheidsproblemen zoals hart- en vaatziekte en diabetes type 2 (suikerziekte). Het KWC Culemborg vindt het welzijn van haar leerlingen belangrijk en is bewust op zoek naar manieren om bij te dragen aan de gezondheid. Mede hierom is besloten om Project XL2M dit schooljaar weer aan te bieden.

Project XL2M werkt via drie peilers voor een gezonde leefstijl: bewegen, voeding en psychosociaal welzijn. Leerlingen met een te hoog BMI (Body Mass Index) komen in aanmerking voor deelname aan dit project. Over een periode van 12 weken leren de deelnemers door middel van sport- en voedingslessen over energie-inname, energieverbruik en de balans hiertussen. De oefentherapeut, diëtist en voedingspsycholoog werken samen met de deelnemers om een zo goed mogelijk resultaat te behalen. Naast de leerlingen zullen ook de ouders worden betrokken bij dit project en informatie krijgen over het aannemen van een gezonde leefstijl.

Voor aanvullende informatie kunt u terecht op onze website: www.xl2m.nl

Harry de Groot
Oefentherapeut Cesear
Kinderoefentherapeut
Projectleider ‘XL2M’

Wouter Baas
docent bewegingsonderwijs

 

VNW/21 september 2016