Groene School         


Nieuws update (7 juni 2019)     

  • Op het KWC worden sinds kort recyclebare koffiebekers van bamboe gebruikt welke worden gescheiden.
  • Plastic roerstaafjes worden vervangen voor gerecyclede houten roerstaafjes.
  • Plastic koffiemelk kuipjes zijn vervangen voor papieren koffiecreamers.
                  

   
           

  Aanmelden voor de werkgroep:

  Stuur je aanmelding naar Sandra Hakkesteegt
  HTS@kwc-culemborg.nl

 

  Volgende bijeenkomst: nog niet bekend

  Brede bijeenkomst Groene School
  Zie voor meer informatie het nieuwsbericht op de
  wesbite.

  Aanmelden via Sandra Hakkesteegt


Werkgroep Groene School

‘Duurzaamheid’ is een begrip dat de laatste jaren steeds meer belicht wordt. Door alle nieuwsberichten en onderzoeken van milieu- en natuurorganisaties zijn mensen meer aan het nadenken over onze ecologische voetafdruk als mensen en hoe wij beter om kunnen gaan met producten, afval en energie.
In februari 2019 zijn duizenden leerlingen actie gaan voeren in Den Haag voor een schoner milieu.
Ook op het KWC leeft dit onderwerp en wordt er nagedacht over duurzaamheid. Al jaren zijn wij aan het nadenken hoe het KWC ‘groener’ gemaakt kan worden. Zo zijn er al zonnepanelen op het dak geplaatst en worden er projecten gedaan over duurzaamheid.

Toch denken wij dat het KWC meer kan betekenen voor ons klimaat.
Vanuit een groepje docenten is het idee ontstaan om een werkgroep in het leven te roepen, de werkgroep Groene School, die zal bestaan uit personeelsleden, leerlingen en ouders. Deze werkgroep zal na gaan denken over hoe we het KWC groener kunnen maken. Wat we met ‘groen’ bedoelen:

* Onze ecologische voetafdruk verkleinen door onze uitstoot te verminderen.
* Afvalstoffen verwerken zodat deze niet in de natuur terecht komen.
* Inzet op duurzaamheid.

Doelstellingen van de werkgroep

* De werkgroep zal dienen als inspirator en denktank voor directie, personeel, leerlingen en ouders.
* De werkgroep zal in kaart brengen wat het KWC al doet aan duurzaamheid.
* De werkgroep zal in kaart brengen wat het KWC allemaal nog kan doen om de school groener te maken.
* De werkgroep zal onderzoeken uitzetten (d.m.v. Profielwerkstukken, Agora-challenges, intern en extern)
   en informatie verzamelen over de mogelijkheden voor het groener en duurzamer maken van het KWC.
* De werkgroep zal met adviezen komen richting de directie maar ook richting het personeel van het KWC.
* De werkgroep zal zich inzetten voor bewustwording bij leerlingen.
* De werkgroep zal altijd een open groep van personeel, leerlingen en ouders zijn waar mensen altijd bij
   aan kunnen schuiven.

De werkgroep zal regelmatig bij elkaar komen maar vooral digitaal met elkaar communiceren aangezien de werkgroep uit veel verschillende mensen zal bestaan met verschillende drukke agenda`s.
Wil jij meedenken over dit thema en je aansluiten bij deze werkgroep? Dit kan te allen tijde. 
Stuur een mail naar Sandra Hakkesteegt: HTS@kwc-culemborg.nl
Op deze pagina willen wij iedereen op de hoogte houden over de vorderingen rondom duurzaamheid op het KWC.

Werkgroep Goene School