Samenwerking CPOB & KWC

Samenwerking basis- en voortgezet onderwijs is bezegeld met een handtekening!
Bestuur CPOB & KWC.