Informatie coronacrisis


Alle grote activiteiten op het KWC zijn afgelast tot aan het einde van het schooljaar!

Update woensdag 17 juni 2020

Beste ouder(s), verzorger(s) en KWC‘ers,

Na de periode van onderwijs op afstand en nu de combinatie van online en op school, is het van belang om anders dan we gewend waren na te denken over de bevordering naar volgende leerjaren. De andere manier van werken kan zijn weerslag hebben op het leren en presteren van leerlingen. Zowel negatief als positief. Op dit moment worden alle leerlingen besproken in de verschillende docententeams van de afdelingen. Per leerling wordt gekeken naar de stand van het leerproces. Mogelijk is het nodig om met een persoonlijk studieprogramma te werken aan het verwerven van kennis of vaardigheden die nodig zijn om het volgende schooljaar met succes te doorlopen. Daarom geven de docentenvergaderingen voor iedere leerling een advies over de bevordering. 

Dit advies wordt door de mentoren per mail gecommuniceerd met de leerling en ouder(s)/verzorger(s) in de komende weken. Als er een persoonlijk extra studieprogramma wordt geadviseerd, organiseren wij daarvoor mogelijkheden, onder andere via een zomerschool, waarschijnlijk enkele dagen voor de start van het nieuwe schooljaar en extra begeleide activiteiten tot de herfstvakantie. Ook kan het zijn dat er voor het eind van dit schooljaar al afspraken worden gemaakt voor individuele opdrachten.

Als het advies van de docentenvergadering overgenomen wordt, wordt dit omgezet in een beslissing ten aanzien van de bevordering. Als er verder overleg noodzakelijk is, omdat ouder(s)/verzorger(s) en leerling het niet eens zijn met het advies, schrijft de leerling een motivatiebrief die vervolgens weer wordt besproken. Het resultaat van deze bespreking levert de beslissing over de bevordering op, mogelijk met aanvullende afspraken. Daarbij gaan we er vanzelfsprekend vanuit dat alle leerlingen hun werk tot het eind van dit schooljaar prima op orde houden.

Voor alle agora-leerlingen geldt dat de teambesprekingen van de coaches, zoals we gewend waren, iedere dag plaats vinden en dat de leerprocessen voortgezet worden in het volgende schooljaar zonder een expliciet moment van bevordering. Wanneer Agorianen in een examentraject zitten of dat ingaan worden de afspraken over persoonlijke begeleiding door de coaches met de leerlingen en de ouder(s)/verzorger(s) gemaakt. Dit kan ook volgend schooljaar plaats vinden.

Voor zover wij nu weten komt op de persconferentie van 23 of 24 juni meer informatie over waar we vanuit kunnen gaan voor de start van volgend schooljaar, met name of de 1,5 meterschool dan nog nodig is en hoe we daar in die situatie mee om moeten gaan. Onnodig te zeggen dat wij hopen op een nieuw schooljaar waarin alle KWC’ers, zowel docenten als medewerkers, weer met elkaar in de gebouwen aan het werk kunnen. Maar natuurlijk staat gezondheid voorop en zullen we ons houden aan de richtlijnen die voor de gezondheid van iedereen gelden. 

Zoals altijd is alle informatie terug te vinden op de website, waarbij ik u er graag op wijs dat binnen enkele dagen de ouderportal ook in een vernieuwde omgeving, vergelijkbaar met de homepage, beschikbaar zal zijn. 

Met vriendelijke groet, ook namens alle medewerkers van het KWC,

J.D.S.M. (Joke) Hengefeld-van Koningsbruggen
Rector/bestuurder

Onderstaande informatie is afkomstig van de gemeente Culemborg over: examenfeest in coronatijd

Als eindexamenkandidaat heb je, kunnen wij ons voorstellen, een bizarre tijd achter de rug. Van het ene op het andere moment sloot de school. Het centraal eindexamen ging niet door. Schoolexamens vonden op een andere manier plaats. En je zag je vrienden en vriendinnen opeens veel minder. Blijf thuis, was het advies. En dat in je eindexamenjaar. 

De afgelopen weken veranderden in korte tijd de regels om corona tegen te gaan. De regels werden en worden steeds soepeler. Er mag weer meer. Daarbij draag je zelf de verantwoordelijkheid om ervoor te zorgen dat corona ook echt onder controle blijft. Veel eindexamenkandidaten verheugen zich op gezellige examenfeesten. Dat begrijpen we maar al te goed. Je hebt er tenslotte hard voor gewerkt. Mag je een examenfeest organiseren? Die vraag wordt veel gesteld. Het antwoord is: ja, vanaf 1 juni mag dat wel. Mits je anderhalve meter afstand houdt en zorgt dat er geen verkouden mensen zijn of mensen die koorts hebben. Is het verstandig om nu een examenfeest te organiseren? En wordt dat onder deze omstandigheden een feest om nooit meer te vergeten? Die vragen kun je het beste zelf beantwoorden. Bespreek ze met je vrienden en vriendinnen. Hoe staan zij erin? En met je ouders. Hoe denken zij hierover? Maak van deze periode na je eindexamen iets feestelijks. Maar gebruik daarbij je gezond verstand.


Update woensdag 10 juni

Brief aan alle ouder(s)/verzorger(s) en KWC'ers

Update donderdag 28 mei 

Brief aan alle ouder(s)/verzorger(s) en KWC'ers

Bijlagen:
De school weer open voor leerlingen
Handleiding inloggen bij Zermelo voor de roosters
Rooster mentorlessen

Belangrijk:
Blijf thuis bij verkoudheidsklachten, zoals neusverkoudheid, loopneus, niezen, keelpijn, lichte hoest of verhoging tot 38 graden Celsius. Kijk voor de richtlijnen hierover op de site van het RIVM: https://www.rivm.nl/coronavirus-covid-19

update woensdag 20 mei

Brief aan alle ouder(s)/verzorger(s) en leerlingen

Update woensdag 13 mei

Brief aan alle ouder(s)/verzorger(s) en KWC'ers

Update woensdag 22 april

​Brief aan alle ouder(s)/verzorger(s)

Update donderdag 16 april

Brief aan alle ouder(s)/verzorger(s)

Update woensdag 8 april

Brief aan alle ouder(s)/verzorgers(s)

Update woensdag 1 april

 Brief aan alle ouder(s)/verzorger(s) 

Update dinsdag 24 maart

Brief aan alle eindexamenleerlingen vmbo-tl, havo en vwo

Brief aan alle eindexamenleerlingen vmbo-bk

Brief aan alle eindexamenleerlingen Agora

Brief aan alle ouder(s)/verzorger(s) 


Bron: GGD 
https://ggdgelderlandzuid.nl/infectieziekten/infectieziekten/coronavirus-covid-19

Bron: RIVM
https://www.rivm.nl/coronavirus/covid-19