Informatie voor leerlingen groep 8

 

Je wilt je aanmelden op het KWC? Hieronder leggen wij uit hoe dit in zijn werk gaat.

Je zit in groep 8 en bijna is het zover: Volgend jaar ga je naar het voortgezet onderwijs! Een spannende tijd breekt aan. Doordat wij veel verschillende opleidingen aanbieden kan je gelukkig bijna altijd op het KWC terecht. Als je kiest voor het KWC krijg je vanaf het begin les op het niveau dat het beste bij jou past. Op deze manier willen we je helpen het beste uit jezelf te halen. We bieden de volgende brugklassen aan.  

 1. - kansklas Pb    Praktijkonderwijs- basisberoepsgerichte leerweg
 2. - kansklas Bk    (tweetalig) Basis- en (tweetalig) kaderberoepsgerichte leerweg
 3. - kansklas Kt     (tweetalig) Kaderberoepsgerichte en (tweetalig) theoretische leerweg
 4. - kansklas Th    (tweetalig) Theoretische leerweg en (tweetalig) havo
 5. - kansklas Hv    (tweetalig) Havo en (tweetalig) vwo
 6. - vwo-Plusklas   (tweetalig) atheneum en (tweetalig) gymnasium
 7. - KWC-Agora
 • In al onze kansklassen (behalve praktijkonderwijs) kun je kiezen voor TTO, tweetalig onderwijs
 • In alle afdelingen is extra sport mogelijk.
   

Meer informatie over de verschillende opleidingen vind je op onze website en in de brochures: 'KWC op de Beethovenlaan' en 'KWC op de Gershwinhof'.

Om erachter te komen welke opleiding het beste bij jou past, adviseren we jou om in gesprek te gaan met je leerkracht en je ouders. Zij weten immers het beste wat jij kan en wat je leuk vindt! Gelukkig is er op jouw basisschool veel over je bekend. Met deze gegevens kan de school jou een goed advies geven. Met dit advies word je geplaatst in één van de eerste klassen.

Als jij je aan wilt melden op het KWC vullen je ouders het digitale aanmeldingsformulier in. Je juf of meester vult het onderwijskundig rapport in. Op dit formulier geven zij aan welke opleiding het beste bij je past. Belangrijk daarbij zijn:

 • Het advies van de basisschool
 • Gegevens uit het leerlingvolgsysteem van je basisschool (b.v. de score voor begrijpend lezen, technisch lezen, spelling en rekenen)
 • Eventueel aanvullende testen (b.v. sociaal/emotionele testen en/of intelligentieonderzoek)
 • Eventuele indicaties (zoals b.v. dyslexie, ADHD, autisme enz.)

Soms weten we op basis van deze gegevens niet zeker welke opleiding het beste bij je past, in dat geval vragen wij je om een extra test te maken. Voor een paar opleidingen is een aanvullende test of intake verplicht, namelijk voor het leerwegondersteunend onderwijs, praktijkonderwijs en sportklas/sportmoment.
 

Wat verwachten wij van jou?

 • Uiterlijk vrijdag 8 maart 2019 ontvangen wij (voor alle niveaus) de ingevulde aanmeldingsformulieren plus alle relevante documenten van je juf of meester en je ouders.


Wat kan je van ons verwachten?

 • Om te laten weten dat wij de aanmeldingsformulieren hebben ontvangen sturen wij je een bevestigingsbrief. 
 • In de weken hierna nemen wij contact met je basisschool op om de aanmelding door te nemen.
 • Voor plaatsing binnen het leerwegondersteunend onderwijs of praktijkonderwijs vinden aanvullende onderzoeken plaats, indien die niet op de basisschool zijn afgenomen. Deze onderzoeken vinden plaats in april/mei 2019.
 • Voor tweetalig onderwijs is geen speciale intakemiddag. 
 • Op donderdag 16 mei 2019 vanaf +/-12.30 uur vindt de intakemiddag voor de sportklassen/klas met sportmoment plaats.
 • Uiterlijk in de week van 3 juni 2019 ontvang je een brief om je definitieve plaatsing op onze school te bevestigen.

Tot volgend jaar!

 

 

VNW/oktober 2018