Adres en telefoonnummers

 

                                      

 

 

 

 Adres                                              

Hoofdvestiging
Beethovenlaan 1
4102 BM  Culemborg

Postbus 7
4100 AA  Culemborg

                   

Nevenvestiging
Gershwinhof 1
4102 DJ  Culemborg

Postbus 7
4100 AA Culemborg

 

 

  

Telefoon

0345 63 90 50 (algemeen nummer)

E-mail

info@kwc-culemborg.nl

Directie

Mevr. J.D.S.M. Hengefeld-van Koningsbruggen
rector

Bevoegd Gezag

Raad van Toezicht
Stichting voor Christelijk Voortgezet Onderwijs
voor Culemborg en omgeving
p/a Postbus 7
4100 AA  Culemborg

Inspectie

Inspectie van het Onderwijs
Locatie Tilburg
Postbus 88
5000 AB  Tilburg

Klachtencommissie       
                             

Secretariaat Landelijke Klachtencommissie
Postbus 82324
2508 EH  Den Haag
telefoon 070 39 25 508
(van 9.00 tot 12.00 uur)
meer informatie op de website
www.gcbo.nl onder Klachten